digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Nekoliko fetvi o postu

Autor: April 27, 2020 0

Budući da vjernici tokom ramazana dolaze u situacije kada su u dilemi kako ispravno postupiti te da li je njihov post ispravan, ovdje donosimo neka od češćih pitanja o postu i mjesecu ramazanu i odgovore fetva-i emina dr. Enesa Ljevakovića na iste. Zbog specifičnosti situacije neka pitanja smo doslovno prenijeli, dok se sadržaj drugih može nazrijeti u podnaslovima.

 Iftar prije zalaska sunca

Prvog dana posta sam nesvjesno napravio grešku i iftario se 10 minuta prije vremena nastupanja akšama. Trebam li napostiti taj dan? S obzirom da se u Vašem slučaju radi o grješci, a ne o zaboravu, trebate napostiti taj dan i naklanjati akšam zato što ste ga klanjali prije vremena, a post prekinuli prije akšama. Allah neće kazniti osobu ako nešto učini grješkom, nenamjerno. Mršenje grješkom kvari post za razliku od mršenja iz zaborava, kada post neće biti pokvaren. sehur poslije izlaska zore (imsaka) Da li je osoba koja sehuri nakon imsaka dužna napostiti taj dan? Osoba koja sehuri nakon imsaka dužna je napostiti taj dan zato što je pokvarila svoj post jedenjem hrane nakon nastupa zore kada je vrijeme posta već nastupilo. Fekihi smatraju da se ta osoba svakako mora sustegnuti od hrane i pića do iftara iz poštovanja prema hurmetu vremena posta.

Prekid posta zbog teškog fizičkog rada i sportskih obaveza

Radim kao varioc u teškoj metalmehanici u inostranstvu 10 sati dnevno. Kakav je šerijatski stav vezano za post pri takvom radu? Osobe koje rade teške fizičke poslove tokom kojih gube velike količine tečnosti tako da bi post mogao ugroziti njihovo zdravlje imaju opravdanje (uzur) da prekinu post i naposte propuštene dane shodno kur’anskom ajetu: “a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti, - Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate...” (El-Bekare, 185). Ono što može dovesti do bolesti ili do usporenja ozdravljenja može imati tretman bolesti. U dane vikenda ili odmora, nema opravdanja da se ne posti. Također, islamski pravnici smatraju da osobe u sličnim slučajevima trebaju zanijetiti post i da se mogu omrsiti tek kada osjete veliku teškoću zbog posta. Ja sam sportista i hvala Allahu, dž.š., dao mi je snagu da postim a i da treniram. Možete li mi odgovoriti da li ja moram izvršiti keffaret ako sam se namjerno omrsio bojeći se da će mi preveliki napor naškoditi zdravlju na dan kada sam imao nezaobilaznu utakmicu za koju sam kasno saznao. Također, da li moram izvršiti keffaret za namjerno propuštene dane kada sam imao 4 utakmice u 3 dana? Kada je riječ o propuštenim danima posta, ukoliko su utakmice igrane na strani, tj. u mjestu koje je udaljeno 80 i više kilometara od mjesta Vašeg prebivališta, onda ste kao musafir mogli ne postiti u tim danima. Ako su, pak, igrane u mjestu prebivališta ili u mjestu koje nije dovoljno daleko udaljeno da biste imali status musafira, onda ste trebali započeti post, pa ako bi Vas savladala glad i žeđ i pobojali se za zdravlje, onda ste u toj situaciji mogli prekinuti post. Ukoliko uopće niste postili taj dan, bez spomenuta dva osnova nepostenja, onda se trebate pokajati za učinjeni propust, napostiti propuštene dane i učiniti jedan keffaret za sve propuštene dane. Neka Uzvišeni primi Vaš trud i dobra djela i pomogne Vas u sportu i životu.

Obaveza posta prilikom odlaska na more

Mišljenja sam da u dilemi izbora između godišnjeg odmora na moru i ramazana musliman treba dati prednost ramazanu. Odmor na moru tokom ramazana, po
sebno u ljetnom periodu, postila osoba ili ne, sa vjerskog aspekta nije dobro rješenje, jer je ambijent koji tamo vlada u to vrijeme u opreci s ambijentom i vrijednostima koje sadrže i oblikuju post i ramazan. Razumijem i vašu dunjalučku želju i potrebu, pa sami odaberite ono što mislite da je za vas bolje i preče. Neka vam Allah pomogne da odaberete ono što je za vas bolje na ovom i budućem svijetu.

 Ispravnost posta u slučaju rada sa alkoholom i haram hranom

S obzirom da sam uposlen kao konobar i imam namjeru ako Bog da da postim ramazan, molim Vas da mi odgovorite da li je moguće postiti a u isto vrijeme kao postač poslužiti gosta koji poruči alkoholno piće. Post neće biti pokvaren u spomenutom slučaju, ali bi bilo bolje kada biste taj posao mogli izbjeći makar tokom ramazana. Ukoliko nije moguće, post će ako Bog da biti ispravan.

Ispravnost posta usljed udisanja duhanskog dima

 Da li je nenamjerno udahnuti dim u zadimljenoj prostoriji pokvario moj post? Vaš post je ispravan budući da niste namjerno i svjesno udisali duhanski dim, već se to desilo kao rezultat Vašeg boravka u zadimljenoj prostoriji. U takve prostorije ne treba ulaziti bez potrebe. Nekorektno je i nekulturno ponašanje pojedinaca koji tokom posta puše u prostorijama u koje ulaze ili u kojoj borave postači.

Ispravnost posta u slučaju upotrebe medicinskih proizvoda i higijenskih preparata

Kvari li post korištenje kapi za oči, za nos, pumpice za astmu i primanje injekcije? Stavljanje kapi u oko ne kvari post zato što ne predstavlja unošenje hrane i pića u organizam putem prirodnih otvora. Ukoliko kapi koje se ukapaju u nos prodiru u unutrašnjost tijela kvare post zato što je nos prirodni otvor kroz koji može ući tečnost u organizam. Ukoliko ne prodiru u unutrašnjost neće pokvariti post. Korištenje pumpice ne kvari post, jer ona samo navlažuje vazduh koji se udiše. Injekcija, izuzev infuzije, ne kvari post. Bolesnik može da ne posti, ako mu post šteti, i obavezan je napostiti propušteni dan posta. Ako mu post ne predstavlja neku poteškoću, bolje je da posti. Primanje insulina putem injekcije kroz kožu ne kvari post i može se koristiti tokom posta.

Ispravnost posta u slučaju činjenja grijeha

Da li psovka, laž, ogovaranje, neklanjanje namaza, nepropisno odijevanje i gledanje nedozvoljenih stvari kvare post? Ukoliko se radi o psovci koja izvodi iz vjere, post će biti pokvaren i treba, uz obnovu imana, napostiti taj dan. Ako se, pak, radi o običnoj psovci (koja ne izvodi iz vjere), post neće biti pokvaren, ali će njegova vrijednost i sevap biti bitno umanjeni. Psovka tokom posta je znak da taj post ne postiže svoju punu svrhu, već zadovoljava samo formu. Mnogo je postača - kaže se u jednom hadisu - koji, osim gladi i žeđi, od svog posta nemaju ništa drugo. Da nas Uzvišeni sačuva od takvog iskušenja i belaja. Laž umanjuje vrijednost posta. Poslanik, a.s., kaže: “Ko ne ostavi laž i postupanje po lažnom iskazu, Allahu ne tre
ba njegovo sustezanje da od hrane i pića.” Ko slaže tokom posta, nastavit će post i nije obavezan napostiti taj dan. Da li će taj post biti primljen kod Boga, to je drugo pitanje. Allah o tome odlučuje. Cilj posta je postizanje takvaluka - bogobojaznosti i zaštite od grijeha, a osoba koja ne klanja ne može se opisati kao bogobojazna i od grijeha zaštićena (jer je neklanjanje jedan od najvećih grijehova), tako da njen post ne postiže svoju svrhu. Da li će takav post biti primljen kod Boga ne znamo. Bog je milostiv i može se smilovati takvoj osobi. Ako se čini jedan grijeh (ostavljanje namaza), to ne znači da treba činiti i druge grijehe (nepostenje itd.). Prema tome, takvu osobu ne treba obeshrabrivati da ne posti, već na lijep način ohrabrivati da uz post počne obavljati namaz i druge islamske dužnosti. Žena koja se ne oblači po islamskim propisima dužna je postiti. Grijeh zbog neislamskog odijevanja ne povlači za sobom automatsku neispravnost niti oslobođenost od posta, namaza i ostalih ibadeta. Bog nagrađuje za dobra djela, oprašta i kažnjava za grijehe; to je u Njegovoj ingerenciji. Čije će djelo biti kabul samo On zna. Ne možemo onom ko griješi u nečemu (a svako u nečemu griješi) osporiti pravo i obavezu da izvršava bilo koji ibadet i da se nada Božijoj milosti. Bog nikoga nije isključio iz svoje milosti osim šejtana i onih koji umru kao mušrici. On neće oprostiti, kako kaže u Kur’anu, da mu se širk čini, a oprostit će kome hoće mimo toga grijeha. “Ko uradi koliko trun dobra, vidjet će ga. A ko uradi koliko trun zla, vidjet će ga” - kaže Uzvišeni Bog u suri Ez-Zilzal. I oči, kao i ostali organi i čula trebaju se sustezati od zabranjenih stvari, poput gledanja golotinje, kao što se postač susteže od hrane, pića i udovoljavanja spolnom nagonu. Međutim, ukoliko postač ne uspije iskontrolisati svoj pogled, post mu neće biti pokvaren, ali će mu sigurno biti umanjena vrijednost, budući da nije u potpunosti ostvario cilj (puna kontrola tijela, duše, strasti, čula i zaštita od zabranjenih stvari - stanje takvaluka). A da li će takav post biti primljen kod Boga, to ne znamo. U svakom slučaju potrebna je teoba zbog tog grijeha. Allah, dž.š., je milostiv, prima pokajanje onoga ko se iskreno pokaje. Također, manji grijesi se brišu davanjem sadekatul-fitra. Ogovaranje, beskorisna, svakojaka priča, gledanje u tuđi avret i sl. formalno ne kvari post, ali umanjuje njegovu vrijednost i povlači za sobom grijeh. Ta djela su zabranjena i mimo ramazana, a posebno tokom posta. Ispravnost posta u sljedećim slučajevima: Povraćanje, padanje u nesvijest i curenje krvi iz nosa Nenamjerno povraćanje ne kvari post, dok namjerno izazivanje povraćanja kvari post na temelju hadisa u kojem Poslanik, a.s., kaže: “Ko povrati, nije obavezan napostiti taj dan, a ko namjerno izazove povraćanje, dužan je napostiti taj dan.” (Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže). Gubljenje svijesti tokom posta ne kvari post kao ni curenje krvi iz nosa ili bilo kojeg drugog dijela tijela.


Dojenje djeteta

Dojenje djeteta ne kvari post. Post kvari ono što ulazi u tijelo preko prirodnih otvora, a ne ono što izlazi iz tijela.


Odlazak ginekologu i stomatologu

Ginekološki kao ni stomatološki pregled ne kvare post. Međutim, bez stvarne potrebe trebalo bi ih izbjegavati tokom posta.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine