digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Post trudnice

Autor: Fetva-i emin Enes Ljevaković Maj 03, 2020 0

Pitanje: Interesuje me da li trudna žena smije postiti?

Odgovor: Trudnica se treba konsultovati s liječnikom specijalistom, pa ako procijeni da će post sigurno naštetiti njenom zdravlju ili zdravlju djeteta zabranjeno joj je postiti.

Ukoliko štetnost posta nije sigurno potvrđena, nego samo postoji strah da će post naštetiti njenom zdravlju ili zdravlju djeteta, ili ukoliko osjeća (veliku) poteškoću, dozvoljeno joj je da ne posti tokom perioda trudnoće i dojenja. Na ovo ukazuje hadis u kojem Poslanik, a.s., kaže: “Uzvišeni Allah je musafira oslobodio obaveze posta i pola namaza (misli se na skraćivanje četverorekatnih namaza tokom putovanja), a trudnicu i dojilju obaveze posta”. (Et-En- Nesai i drugi) U svim slučajevima propuštene dane je dužna kasnije napostiti, analogno propisu o obavezi napaštanja putnika i bolesnika koji budu postupali po olakšici o kojoj se govori u kur’anskom ajetu: „...a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana...“(El-Bekare, 184)

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine