digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Pitanja i odgovori

Autor: Septembar 08, 2017 0

Pitanje:
Prošle godine sam poklonila majci novac za hadž. Novac je bio na njenom računu 5-6 dana dok ga nije uplatila u Ured za hadž i umru. Ove godine (mislim da je tačno prošla jedna hidžretska godina) sam joj također uplatila novac na račun da ode na hadž za rahmetli oca.  Kako je oba puta iznos putovanja za hadž veći od nisaba, moje pitanje je: treba li majka uplatiti zekat na taj poklonjeni novac?
Odgovor:
Uvjeti obaveznosti izdvajanja zekata na novac su: (1) da je ušteđevina dostigla nivo nisaba, (2) da imovinu u visini nisaba vlasnik posjeduje godinu dana (računa se hidžretska godina). Prema tome vaša majka nije bila obavezna izdvojiti zekat na novac koji ste joj poklonili jer on kod nje nije bio godinu dana.

Pitanje:
Da li je ispravno da više od 7 studenata (čak i do 50 njih) od sebe odvoji od  5 KM pa na više za jedan kurban, s tim da će se taj kurban dijeliti siromašnim porodicama, kao i studentskom domu u kojem studenti stanuju?
Odgovor:
Ukoliko osoba ne ispunjava uvjete obaveznosti kurbana (tj. ne posjeduje nisab u iznosu od 6.212,00 KM) nije ni obavezna zaklati kurban. S obzirom na to da nije predviđeno da više  osoba (obveznika) učestvuje u kupovini jednog kurbana (bravčeta) ili više od sedam osoba u kupovini govečeta ili deve, smatramo da nema potrebe za tim činom, jer ibadeti (obredi) trebaju biti utemeljeni na dokazu a za takav postupak nema dokaza.

Pitanje:
1. Da li se u kurban može zaklati krava koja je sakata u jednu sisu, nema mlijeka?
2. Kada se kurban treba platiti; prije ili poslije klanja? 
3. Da li je ispravno da se kurban plati nakon što utvrdimo količinu mesa, pa onda shodno cijeni ( 1 kg) i količini toliko i platiti?
Odgovor:
1. Ukoliko je krava zdrava i uhranjena, može poslužiti za kurban bez obzira na taj nedostatak koji ne utječe na kvalitet i količinu mesa. U svakom slučaju, bolje je da goveče ili bravče koje se namjerava iskoristiti za kurbana bude bez vanjskih mahana.
2. Kurban se treba platiti prije klanja, ali ako postoji opravdan razlog može se plaćanje odgoditi i za poslije klanja, pod uvjetom da je cijena kurbana ranije dogovorena.
3. Savjetujemo da se kurban kupuje na način koji je poznat i koji se prakticira kod nas od davnina. Cijena kurbana treba biti poznata prije klanja, a ne da se utvrđuje nakon klanja, jer to može dovesti do nesuglasica. Također, sliči kupoprodaji određene količine mesa u mesnici i tretiranju takve kupovine izvršenjem obaveze kurbana, što nije ispravan pristup, niti se može tretirati kurbanom. U takve eksperimente sa kurbanom ne treba se upuštati.

Pitanje:
Nanijetio sam, ako Bog da, ove godine za Kurban-bajram da počnem klati kurban. Međutim, od ljudi sam čuo da je “lijepo” da prvi kurban bude crni ovan. Da li ova priča spada u domen narodnih običaja i sujevjerja ili ima neko vjersko utemeljenje? Da li je prvi kurban kojeg čovjek u životu kolje može biti bilo koje boje ili je pohvalno iz nekog razloga da bude crni?
Odgovor:
Nije uvjet da prvi ili bilo koji kasniji kurban bude crne boje. Boja dlake kod kurbana nema značajnu ulogu. Prioritet se daje uhranjenosti kurbana i kvalitetu njegova mesa, a ne boji dlake. Iz tog razloga bolje je žrtvovati ovna nego ovcu jer on obično ima više mesa, iako je i klanje ovce kao kurbana potpuno ispravno. U hadisima se navodi da je Allahov Poslanik, .a.s., zaklao kao kurban dva rogata ovna. Većina komentatora hadisa kažu da su oni bili bijeli. Manji dio autora kaže da su bili crni, a neki navode da su bili crno-bijeli. Kada je u pitanju izbor boje dlake kurbana, iako ona kao što smo spomenuli nije bitna, islamski pravnici navode da se preferira bijela boja, a po nekima ona boja koja je uobičajena ili ona koja bolje izgleda.

Pitanje:
Molim vas za šerijatski stav po pitanju edukacije u oblasti ginekologije. Naime, osoba koja želi nastaviti svoje školovanje boji se da na tom putu u procesu edukacije mora obavljati nasilne prekide trudnoće. Ne želi postati ubica da bi postala ginekolog! Kakav je šerijatski stav po ovom pitanju?
Odgovor:
Našem društvu i zajednici trebaju stručnjaci u oblasti ginekologije, a posebno žene muslimanke. Zbog navedene sumnje ne treba izbjegavati spomenuto zanimanje. Na druge načine treba riješiti taj problem, a ne izbjegavanjem edukacije u oblasti ginekologije, jer sa sličnim problemima i dilemama susreće se gotovo svako zanimanje. Ako bismo išli linijom manjeg otpora i logikom izbjegavanja onda bismo ostali uskraćeni za znanja i vještine u mnogim oblastima.

Pitanje:
Molim Vas da mi odgovorite. Suprug inša’Allah ide na hadž. Kako da ja organizujem klanje kurbana? 
Odgovor:
Musafir nije obavezan klati kurban prema stavu našeg mezheba. Prema tome, hadžija nije dužan da kolje kurban kod kuće, ali je lijepo da to učini, ako mu to finansijske mogućnosti dozvoljavaju, kako se ne bi prekidala tradicija. Ukoliko ste u mogućnosti najbolje je da Vi izvršite obred žrtvovanja kurbana osobno, kod kuće. Ako niste u stanju to izvršiti osobno, možete opunomoćiti nekog da vam obavi klanje kurbana. Ukoliko bi se usluga klanja kurbana plaćala, ona se ne može platiti kurbanskim mesom. Ako ne možete organizovati klanje kurbana kod kuće onda možete uplatiti kurban u neku od institucija IZ-a koja prima uplate za kurban.

Sličica Želim Print

Povezani članci (po oznakama)

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine