digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Na hadž pet ili deset puta?

Autor: Septembar 23, 2017 0

Pitanje: Molim Vas da nam odgovorite kakav je stav Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u vezi sa sljedećim pitanjima:
1. Kakav je stav u vezi odlaska na hadž pojedinih osoba i po pet ili deset puta? Da li je to s islamskog stanovišta moralno u vremenu kada mnogi ljudi jedva sastavljaju kraj s krajem?
2. Objavljeno je da ove godine iz Bosne i Hercegovine na hadž ide i osoba stara samo sedam mjeseci. Da li je to moguće?
3. Kako gledate na činjenicu da mnoge hadžije iz Bosne i Hercegovvine na hadž odlaze na račun javnih preduzeća u kojima su zaposlene. Kakav je stav Islamske zajednice po tom pitanju?

Odgovor: 1. Hadž je propisan (stroga vjerska dužnost) onome ko ispunjava uvjete jednom u životu, ali je dozvoljeno obaviti ga i više puta. Odlazak na hadž jedne osobe više puta je pravo vjernika koje Uzvišeni Allah nije ograničio, pa stoga Islamska zajednica niti bilo ko drugi to ne može trajno zabraniti. Islamska zajednica može apelirati na svoje članove i to čini, da nakon što ispune petu islamsku dužnost obavljanjem prvog hadža, sredstva koja bi potrošili na ponovni odlazak na hadž preusmjere u druge hajrate. Kada govorimo o ovom pitanju treba uzeti u obzir i činjenicu da ljudi nekada obavljaju hadž kao bedeli za svoje bolesne ili umrle članove porodice, pa tako izgleda da na hadž odlaze više puta. Islamska zajednica sugerira vjernicima da razmišljaju o prioritetima prilikom razmatranja ponovnog odlaska na hadž, ali odluku oni donose samostalno, jer je to njihova imovina koju su oni stekli i imaju pravo da je usmjere u dozvoljene svrhe prema vlastitoj želji.
2. Prilikom odlaska na hadž Ured za hadž i umru, u čijoj nadležnosti je organizovanje odlaska čini to prema propisima i pravilima država Bosne i Hercegovine i Saudijske Arabije. Očito da propisi dozvoljavaju putovanje djeteta sa roditeljima. Šerijat ne zabranjuje takvo putovanje, a odluku o tome donose roditelji.
3. Nismo upoznati sa činjenicom da mnoge hadžije odlaze na hadž na račun javnih preduzeća u kojima su zaposleni. Koliko mi znamo većina hadžija odlazak na hadž finansira svojim ličnim sredstvima, a za vrlo mali broj hadžija putovanje uplati neko drugi. Nekada su to pojedinci, udruženja ili organizacije, a nekada javna ili privatna preduzeća. O razlozima tih uplata i načinu odabira kandidata svaka organizacija/institucija/preduzeće odlučuje na osnovu svojih internih pravila, a Islamska zajednica o tome ne odlučuje. Kada je riječ o prihvatanju takve ponude od strane osobe kojoj se nudi odlazak na hadž, sa šerijatskog aspekta, ta ponuda se tretira kao poklon. Kao i svaki drugi poklon i on se može prihvatiti ili odbiti. Ukoliko osoba prihvati taj poklon i obavi hadž, njen hadž je ispravan, ako je izvršila sve propisane hadžske obrede. Ako je to prvi hadž koji obavlja u životu ispunila je petu islamsku dužnost, a Allah najbolje zna. 

 

Sličica Želim Print

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine