digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

MUKABELA: Komentar 3. džuza

Autor: Sulejman Čeliković Mart 24, 2023 0

Dijeljenje na Allahovom putu nije trošak nego ulaganje - U suri El Bekare nalazimo riječi ohrabrenja, poticaja i motivacije na međusobnoj podršci kroz propisana i dobrovoljna darivanja za opšte dobro i stabilnost naroda i države. Na tim principima, suprotno konceptu kamate, počiva društveni i ekonomski život muslimana.

Veći dio ajeta govori o dijeljenju, odnosno, ulaganju na Allahovom putu, od onog što nam je On darovao. Iskreno dijeljenje, bez prigovaranja rezultira ogromnom dobiti, sigurnosti i životom bez straha i tuge. S druge strane, šejtan nas ustrajno prepada siromaštvom, griješenjem i nagovara na škrtarenje. Najsigurniji imetak je onaj koji je pohranjen kod Allaha dž.š. Najbolja zahvala na blagodatima je proslijediti ili podijeliti sa drugoma, a najbolja darežljivosti se iskazuje u tišini, da lijeva ruka ne zna šta daje desna.

Vrijednost je u svjesnom odabiru i prihvatanju Allahove riječi i suprostavljanju silama zla, koje vode na stranputicu, a od Njega je prijateljstvo i sigurna zaštita. U tome je odgovor kome srce i ljubav posvetiti.

On djeluje kad se ispune uslovi - Početak sure Ali Imran potvrđuje vječnost, snagu i moć Uzvišenog, koji ne ostavlja čovječanstvo bez objave, putokaza, usmjerenja i kriterija vrjednovanja dobrog i lošeg, potvrđujući kontinuitet korektivnog djelovanja spram čovječanstva i u ranijim objavama.

Naglašava suštinu poruke, a to je povjerenje, djelovanje, istrajnost i dova. Sigurnost je u odabiru i potpunoj upućenosti i predanosti pravoj vjeri od razilaženja, mržnje i nasporazuma.

Najvrjedniji stepen kojem težimo, Allahova pažnja, ljubav i oprost grijeha, uslovljena je našom ljubavi, slijeđenjem i povjerenjem prema Poslaniku Muhammedu, a.s.

Allah dž.š. iskušava dobre i sebi bliske - Sam naziv sure ukazuje na važnost poruke u narednim ajetima, u kome Imranova porodica iskreno i dosljedno ispunjava zavjete date Allahu, dž.š. Njih valja potvrditi savladavajući prepreke i iskušenja na koje Allah, dž.š., stavlja Sebi bliske i drage osobe, kao što je bilo sa vjerovjesnicima i njihovim sljedbenicima. To je usud nosioca istine, predanosti i istrajnosti na njoj. Istovremeno, to je način osnaženja naše dove, na koju se Uzvišeni odaziva dajući izlaz, za nas smrtnike, iz bezizlazne situacije. U 35. i 36. ajetu posebno se naglašava značaj dove roditelja za svoju djecu i porod njihov.

Posvećujući svoje srce Gospodaru, iskazujući Mu svakodnevno svoju odanost, Merjem je zaslužila direktnu intervenciju i pažnju kroz hranu koje nije bilo u okolini, te sina bez dodira muškarca. To svjedočanstvo uvjerilo je i Zekerijja, a.s. da i on slijedi taj put. Na tom putu Zekerijja, a.s. dostiže stepen da mu Allah, dž.š., prima dovu i daje porod iako je star, a supruga mu je bila nerotkinja. Mihrab nije samo niša nego dostignuti stepen kod Allaha, dž.š., na kojem se dove primaju.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine