digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

MUKABELA: Komentar 22. džuza

Autor: Sadik Fazlagić April 12, 2023 0

Na samom početku džuza govori se o ženama Vjerovjesnika, a odmah nakon toga i o ravnopravnom statusu muškaraca i žena, o milosti Allahovoj koja obuhvata sve one koji slijede Njegovu Knjigu, koji Allaha hvale i spominju Ga ujutro i naveče.

U ovoj suri spominje se Muhammed, a.s., kao svjedok i donosilac radosne vijesti i kao svjetiljka koja sija, ali i dobro poznati ajet, koji svakog petka slušamo na džumi od naših hatiba, a on glasi: „Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu selame.“

Naš Vjerovjesnik i uzor ima velike počasti kod svog Gospodara i o tome nas obavještava Allah, dž.š., u Svojoj knjizi, kada hvali Svoga poslanika kod Sebi bliskih meleka. Ovim ajetom se i ljudima naređuje da blagosiljaju Poslanika i na njega donose salavate, a salavate na Poslanika, a.s., dužan je donijeti svako onaj ko spomene njegovo ime ili čuje da ga je neko drugi spomenuo.

Učenjem i donošenjem salavata mi se zapravo vežemo za našeg uzora i poslanika Muhammeda, a.s., i time zaslužujemo njegov šefa'at na Sudnjem danu, a istovremeno će to biti sebebom da Allah, dž.š., na nas donese deset salavata. Ovo nam kazuje da bi vjernik trebao u svakoj prilici donositi salavat na Poslanika, a.s.

S druge strane, Allahovo je obećanje da će i na ovom i na onom svijetu, kaznom kazniti sve one koji vrijeđaju Muhammeda, a.s., na bilo koji način. Mnogi su takvi primjeri iz daleke ali i novije historije.

U ovom džuzu se vjernici upućuju na bogobojaznost, lijep i istinit govor za koji će biti nagrađeni „O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu“. Mi kao vjernici ne možemo i ne smijemo govoriti ništa drugo osim istine, a na to nas obavezuje i emanet koji smo preuzeli na sebe, a nakon što su ga odbili nebesa, Zemlja i planine. Kur'an usmjerava vjernike da budu iskreni i da govore istinu, što je i jedno od

najbitnijih svojstava vjernika. Vjernik nastoji biti bogobojazan i govoriti istinu u svim prilikama.

„Držite se istine, jer istina vodi čestitosti, a čestitost vodi u Džennet. Čovjek iskreno govori sve dok kod Allaha ne bude upisan vjernikom. A laž zaista vodi bestidnosti, a bestidnost vodi u Džehennem. Čovjek koji stalno laže kod Allaha bude upisan lažljivcem“, riječi su Poslanika, a.s.

Poslanik, a.s., također poručuje: „Garantujem kuću u središtu Dženneta onome ko ostavi laž, pa čak i u šali.“Čovjek vjernik bi trebao nastojati izgraditi svoju džennetsku kuću, pobijediti svoj nefs i biti od bogobojaznih i iskrenih, a to su osobine onih koji će uživati u džennetskim prostranstvima.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine