50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Briga o bolesnicima

Autor: Hafiz dr. Safet Husejnović imam i hatib Sejmenske džamije u Zenici Februar 26, 2018 0

Neizmjerna zahvalnost pripada Uzvišenom Allahu. Njega veliča, slavi i hvali sve što se nalazi na nebesima i Zemlji. On je Silni i Mudri. Neka je Božiji blagoslov na Muhammeda, posljednjeg Allahovog poslanika, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve dobre ljude do Sudnjeg dana.

Plemeniti Gospodar veli: “Koji me je stvorio i na pravi put uputio, i koji me hrani i poji i koji me, kad se razbolim, liječi” (Eš-Šu’ara’, 78-80)

Ebu Musa el-Eš’ari prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: “Obiđite bolesnika, nahranite gladnog i oslobodite zarobljenog.” (Buharija, br. 902)

Poštovani džemate, zdravlje je jedna od blagodati koju je Uzvišeni Allah podario ljudima. Čovjek je dužan da brine o svom zdravlju, ličnoj higijeni i čistoći, da umjereno uzimamo dozvoljenu hranu i piće. Ali, bez obzira koliko brinemo o svom zdravlju, svako od nas može biti iskušan bolešću. Odnos okoline prema bolesniku veoma je bitan i od toga zavisi kako će ta osoba podnositi tešku bolesti. Savremena naučna istraživanja pokazala su da obilazak bolesne osobe ima pozitivan efekat na njeno duševno stanje i brže ozdravljenje. Ljekari savjetuju da tokom oporavka bolesne osobe uz nju uvijek treba da bude neko, jer su, u suprotnom, misli usamljenog bolesnika usmjerene na bolest, što otežava oporavak i liječenje.

Iskreni vjernici inspiraciju nalaze u savjetima i preporukama koje je uputio Muhammed, s.a.v.s. O tome se govori u brojnim predajama na osnovu kojih zaključujemo:

  1. Obilazak bolesnika jedna je od dužnosti muslimana spram drugog muslimana. Alija, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Šest je dužnosti: muslimana spram muslimana da mu nazove selam kada ga sretne, da mu se odazove kada ga pozove, da kaže: Jerhamukellah (Allah ti se smilovao) i El-hamdulillah (Hvala Allahu) kada kihne , da ga obiđe kada se razboli, da mu klanja dženazu kada umre i da mu želi ono što želi sam sebi. (Muslim, br. 5702)
  2. Muhammed, s.a.v.s., savjetuje nas da obiđemo čak i bolesnog nemuslimana, ako nam je komšija, poznanik ili poslovni partner. Prenosi Enes b. Malik da se jednom prilikom razbolio jedan dječak – židov koji je služio Vjerovjesnika, s.a.v.s., pa ga je Alejhisselam zijaretio, sjeo uz njegovu glavu i rekao mu: Primi islam! Dječak je pogledao u svog oca koji je bio prisutan i otac mu predloži da posluša Muhammeda, s.a.v.s., pa je dječak prihvatio islam. Poslanik, s.a.v.s., je izlazeći iz kuće rekao: “Hvala Allahu koji ga je spasio od Vatre!”

Posjeta bolesnoj osobi poredi se s posjetom Uzvišenom Allahu. Ebu Hurejre, r.a., prenosi hadis-i kudsijj u kojem Božiji poslanik kaže: “Gospodar svjetova reći će na Sudnjem danu: “Čovječe, Ja sam se razbolio, ali me ti nisi posjetio.” Čovjek će upitati: “Kako da Te posjetim, Gospodaru, kad si Ti Gospodar svjetova?” Reći će: “Zar nisi znao da se taj i taj Moj rob razbolio, a ti ga nisi posjetio?” Zar ne znaš da bi Me našao kod njega da si ga posjetio?” (Buharija, Edebu’l-mufredu, 517)

Imam Nevevi, poznati komentator hadisa, tumačeći ovaj hadis, tj. dio u kojem se govori o tome da bi čovjek kod bolesnika našao Gospodara svjetova, smatra da bi, ustvari, našao nagradu i Božije počasti da je posjetio tog bolesnika. (Komentar Sahih Muslim, 8/371)

Velika nagrada očekuje one koji obilaze bolesne osobe. Sevban, r.a., prenosi da je Allahov poslanik, s.a.v.s., kazao: “Kada musliman ode u obilazak svog brata muslimana, on se nalazi u džennetskoj hurfi sve dok se ne vrati! Neko je Vjerovjesnika, a.s., upitao: A šta je to džennetska hurfa? On je odgovorio: To je džennetsko voće. (Ahmed, Musned, 5/276)

Drugom prilikom Božiji poslanik, a.s., je rekao: “Nema muslimana koji posjeti bolesnog muslimana ujutro, a da sedamdeset hiljada meleka ne donosi salavat na njega sve do akšama. Ako ga, pak, posjeti navečer, sedamdeset hiljada meleka donosi salavat na njega do sabaha, a imat će harif-bašču u Džennetu.” (Bilježi Tirmizija, br. 969, hadis je hasen-dobar)

Tokom posjete bolesnoj osobi treba učiti dovu za njeno ozdravljenje. Aiša, r.a., prenosi da bi Poslanik, a.s., desnom rukom potro bolesnika kojeg bi obilazio, a onda proučio: Allahumme Rabbe-n-nasi, ezhibi-l-be’se, vešfi, Ente-š-šafi la šifae illa šifauke, šifaen la jugadiru sekamen! (Allahu, Gospodaru ljudi, otkloni tegobu i izliječi, jer Ti liječiš. Nema lijeka osim tvoga. Izliječi lijekom poslije koga nema boli!) Ovaj hadis bilježi imam Ahmed u Musnedu, 3/267.

Ebu Seid el-Hudri prenosi da je Džibril došao Vjerovjesniku, s.a.v.s., nakon što se on tužio na bolest, pa mu je proučio: “Bismillahi erkike, min kulli šej’in ju’zike, min šerri kulli nefsin ev ‘ajnin hasidin. Allahu ješfike, bismillahi erkike! (Allahovim imenom te liječim od svega što te uznemirava, od zla svake osobe ili oka koje zavidi. Allah je tvoj liječnik. Allahovim imenom te liječim.) (Ahmed, Musned, 5/323.)

Ibn ‘Abbas, r.a., prenosi da je Muhammed, a.s., rekao: “Ko posjeti bolesnika, prije nego mu dođe čas smrti, pa uz njega sedam puta prouči: “Es’elullahel-’azime, Rabbel-’aršil-’azimi en ješfijeke.” (Molim Uzvišenog Allaha, Gospodara Uzvišenog Arša, da te izliječi.) Allah ce ga izlijeciti od te bolesti!” (Ahmed, Musned, 1/239.)

Draga braćo, prilikom obilaska bolesne osobe treba da vodimo računa o sljedećem: da nazovemo selam i zamolimo Uzvišenog Allaha za njegovo ozdravljenje; da se, nakon selama, rukujemo s bolesnikom, jer time iskazujemo bliskost s njim; da ne spominjemo smrt, jer bi to bolesnika moglo potresti i negativno uticati na njega; da ne govormo povišenim tonom kako ga ne bismo uznemirili; da ponesemo neki poklon, što će biti jasan znak naše pažnje spram njega i da zamolimo bolesnika da prouči dovu za nas, jer se njegova dova ne odbija.

Braćo u islamu, budimo iskreni vjernici, slušajmo Vjerovjesnikove, s.a.v.s., savjete i preporuke, obilazimo bolesnike i vodimo računa o kulturi ponašanja dok smo uz bolesne osobe.

Gospodaru naš, učvrsti nas u dini islamu, sačuvaj nas od bolesti, podari nam sabur u danima bolesti, izliječi naše bolesne i daruj nam Džennet i džennetske blagodati.

00Slicica zelim Print

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija