Oslijepili od zavisti

Autor: E.S. Mart 07, 2015 0

U 54. ajetu sure Nisa, Kur’an Časni govori o zavisti: “Da li oni zavide ljudima na onome što im je Allah iz Svoga obi­lja dao....“Ne samo da je bolest, zavist je i veliki grijeh. O tome govore i brojni hadisi:''U srcu vjernika ne mogu se spojiti vjerovanje i zavist''.'' Čuvajte se zavisti, jer zaista zavist jede dobra djela kao što vatra jede drva''.

 

Po posljedicama koje ostavlja iza sebe zavist je ravna kleveti i smutnji. Jedina razlika je u tome što se zavist ne može krivično sankcionirati. Kurʼan Časni ubraja zavist u velike grijehe i upućuje nas da stalno molimo Gospodara Svjetova da nas sačuva ovog prikrivenog i velikog zla. U suri Felek između ostaloga molimo Gospodara za zaštitu od zla zavidnika kad zavist ne krije.(Al-Felek 5) Koliko zavist može da oslijepi čovjeka najbolje je rečeno u slijedećoj anegdoti. Bijahu dvojica komšija, oba pobožna. Dok je jednom sve polazilo od ruke i uspijevao u životu, drugom to nije uspijevalo. Jednog dana zamoli Boga da i njemu da više uspjeha u životu. Odmah poslije te molitve pojavi se melek i reče mu: “Došao sam po Božijoj zapovijedi da ti učinim sve što želiš. Ali znaj da imam nalog od Boga da tvom komšiji to učinim dvostruko. Ako želiš jednu kravu, njemu ću dati dvije; ako želiš jednu njivu, njemu ću dati dvije.“ Čovjek se zamisli, pa nakon neko vremena reče:“ Izvadi mi jedno oko.“

Povezani članci (po oznakama)

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine