50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Ljudska duša ili mobitel

Pametnim telefonima stalno ‘surfamo’, gotovo neprekidno smo ‘on line’ pa smo sem vida i srce svezali, konektirali na tehnički proizvedeni on line. To neosporno umrtvljuje naše središte – srce.

Godinama čitam posvetu ove novine. ‘Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne izmijeni ono što je u dušama’ (Ra’ad,11). Komunikološki je preciznije kazati ovako, kako nađoh u starim rukopisima. To šta nam je u dušama se duhovno njeguje i mijenja, pa potom izađe na vidjelo. Iz intra- u ekstra-komunikaciju.

Tjelesno zdravlje i slobodno vrijeme to ponajprije posvjedoče. Jer su to dva najpreča nimeta. Čisti Allahovi darovi. Pošto mi ni zdravlje ni slobodu ne dajemo sami sebi, trebali bi ih sa zahvalnošću bolje iskoristiti. Danas oboje traćimo s ekranima. A oni će biti nepobitan dokaz protiv nas, kod Allaha dž.š. Kao što već jesu dokaz protiv nas kod sitnijih cenzora globalne moći.

Sličica Želim Print

Fahira Fejzić

Redovni profesor na FPN-u UNSA.

Predaje nastavne discipline: Teorija informacija, Printano novinarstvo, Istraživačko novinarstvo, Medijska kultura te Novinarske prakse.

Napisala je veliki broj stručnih i naučnih radova te devet  knjiga: Medijska globalizacija svijeta (2004), Uvod u teoriju informacija (2008) – udžbenik za student novinarstva, Medijska kultura u BiH (2009), Putopisi (U susret znakovlju vremena I prostora) (2011.), Riječ je temelj društvenog života, (2011.), Stvarnost I mediji (2014.) te kaoutorsku knjigu Prilozi za istraživanje sociokulturnog položaja žene u BiH  (izabrana bibliografija 1900-2010.), (2011).  godine, Balkanski putopisi (2015.) te Nelagoda s medijima (2016.).

Član je uređivačkog kolegija časopisa “Godišnjak” BZK Preporod te član redakcije časopisa “Novi Muallim” Učestvovala je na brojnim naučnim, međunarodnim i domaćim konferencijama i simpozijima. Trenutno je šef Odsjeka za žurnalistiku/komunikologiju na Fakultetu političkih nauka. Dobitnik je interne nagrade Fakulteta za najbolji osvrt 2008. godine, za tekst o knjizi Carle del Ponte, objavljen u časopisu ANUBiH “Dijalog”.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija