50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg
Nove knjige: Ibn Tejmijje, Uvod u principe tumačenja Kur'ana (Muqaddima fī usūli- t-tefsīr), prijevod prof. dr. Almir Fatić, Udruženje za afirmaciju pozitivnih vrijednosti Alternativa, Sarajevo, 2018.
Imaju deseci mjesta gdje Kurʼān ukazuje na Božiju svemoćnu veličinu kroz isticanje i spominjanje mnogih oblika trenutačnosti u Božanskom stvaranju.
Udžbenici u školama u RS-u i u nekim kantonima u Federaciji bave se društvom, historijom i jezikom susjednih država, Srbije i Hrvatske, a u malom ili nultom procentu temama iz…
On je paradigma svega onoga što mi danas nismo, a trebali bi biti, i svega što u našim karakterima, našem ponašanju, međusobnim odnosima i radu nedostaje
U nacionalističkom srpskom diskursu mnogo godina i prije raspada Jugoslavije na ovaj način je uspostavljana dehumanizacija jedne nacionalne grupe
Iz teksta dr. Šaćira Filandre objavljenog u Preporodu
Nailaze na mnogobrojne barijere u našem društvu, prije svega one arhitektonskog karaktera
Sulejman Alibegović, sin Salke i Habibe, rođen je u Kljacima kod Travnika 1910. godine. Porodica mu je imala deset članova. Bio je prvo muško dijete svojih roditelja.
Desničarski populizam i migracije EDL i AfD – komparacija ideologija
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija