50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Mevlud pod zaštitom kao nematerijalno dobro

Na inicijativu Nevladinog udruženja "Broj 19" koje vodi Mirsad Kurgaš Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore uspostavila je zaštitu nematerijalnog dobra - Običaj proslavljanja Mevluda po spjevu hafiza Saliha Gaševića, knjige štampane 1893/94. godine po osnovu Zakona o zaštiti kulturnih dobara

 

 

Knjiga po osnovu koje je rađena naučna valorizacija spjeva Gaševića bila je u vlasništvu Huseina Ljucića iz Bijelog Polja u Crnoj Gori. 

"Uvidom u pravnu i prateću dokumentaciju o kulturnim dobrima i kulturnoj baštini Crne Gore Uprave za zaštitu kulturnih dobara... prihvata se inicijativa  za uspostavljanja zaštite nematerijalnog dobra - Običaj proslavljanja mevluda čime su se stekli uslovi za sprovođenje Zakona o zaštiti kulturnih dobara..", stoji, između ostaloga, u rješenju Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

Mevlud je spjev koji se recitira u svečanim prilikama kod muslimana na Balkanu, Turskoj, Kavkazu, nekim afričkim i drugim zemljama. Riječ je o tradiciji koja se kvalifikuje kao dozvoljena radnja u islamu. 

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine