50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg
Redakcija

Redakcija

Danas su posljednje grupe bosanskohercegovačkih hadžija obišle medinske znamenitosti. Prilikom današnje posjete Uhudu hadžijama se obratio i general Atif Dudaković.

http://hadziumra.ba/index.php/vijesti/vijesti-hadz-2017/284-zavrsna-posjeta-znamenitostima-medine

Sarajevo, 22. august 2017. (MINA) – „Islamska zajednica u BiH smatra neprimjerenom izjavu ministra vanjskih poslova Republike Austrije Sebastiana Kurza, koju su prenijeli mediji, a u kojoj se kaže da se"u Sarajevu i Prištini, ženama plaća da potpuno pokrivene izlaze na ulicu, kako bi promijenile sliku u gradu". Islamska zajednica u BiH nema saznanja da bilo ko plaća muslimanke u BiH da se oblače na određeni način i stoji na stanovištu da svako ima pravo, pa i muslimanke, da se oblači na način koji želi“, stoji u saopćenju Ureda za odnos s javnošću Rijaseta u koje se dalje navodi:

- Smatramo dobronamjernim zalaganje ministra Kurza na tome da institucije EU posvete više pažnje Zapadnom Balkanu i razumijemo njegovu zabrinutost trenutnim stanjem, ali mislimo da nije našao pravi primjer da to ilustrira.

Znamo da je u toku i predizborna kampanja u Austriji i da svi posežu za oštrom retorikom, ali kao što to savjetujemo političarima na Balkanu, tako mislimo da bi i u ostatku Evrope najbolje bilo da se vjera i vjerska osjećanja pojedinaca ne politiziraju i da se ne uvlače u političku arenu, kaže se na kraju današnjeg saopćenja.(kraj)

Na temelju odredbe člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta, a u skladu s Odlukom o raspisivanju konkursa broj: 05-03-2-4143/17 od 17. augusta 2017. godine, Rijaset objavljuje:

K O N K U R S

za izbor i imenovanje

Glavnog i odgovornog urednika IIN Preporod na mandat od četiri godine

Opći uvjeti:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira,
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 • da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u organu za koji se kandidira,
 • da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje djelatnosti kojima se bavi organ za koji se kandidira.

Posebni uvjeti:

 • da ima najmanje VSS - VII stepen stručne spreme - 240 ECTS bodova (završen fakultet žurnalistike, islamskih nauka ili drugih društvenih nauka),
 • da ima najmanje tri godine iskustva na uredničkim poslovima ili najmanje tri godine iskustva upravljanja složenim poslovima,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • da je član Islamske zajednice.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs uz kraću biografiju/CV
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • Diploma o stečenoj stručnoj spremi,
 • Potvrda o radnom iskustvu,
 • Dokaz o poznavanju stranog jezika,
 • Potvrda o članstvu u Islamskoj zajednici.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije dokumenata.

Kandidat koji bude imenovan dužan je dostaviti:

 • Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove (ne starije od tri mjeseca)
 • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od šest mjeseci)

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internetskim stranicama Islamske zajednice, IIN Preporod i RTVIZ BIR.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sa kandidatima koji ispune opće i posebne uvjete bit će obavljen intervju.

Prijave dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu: Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ul. Zelenih beretki br. 17 s naznakom - „Prijava na konkurs za prijem Glavnog i odgovornog urednika IIN Preporod - NE OTVARAJ“.

„Trebamo naći način, prostora i mjesta da uspostavimo džemat i u Neumu“, na svečanom otvorenju džamije u Dlancu kod Berkovića poručio je mostarski muftija mr. Salem ef. Dedović. Muftija je ovo kazao potaaknut pregalaštvom sarajevske porodice Sadžak koja je vlastitim sredstvima izgradila malu džamiju u selu svog porijekla.

„Bosna i Hercegovina je pomorska zemlja. BiH ima pomorski grad Neum i 24 km morske obale. Bosni i Hercegovini ne mogu oduzeti pravo da imamo izlaz na međunarodne vode, da imamo  pristup otvorenom moru. Neum je dio BiH. Neum je dio Mostarskog muftijstva. Neum je jedan naš džemat. Tamo postoje Bošnjaci koji imaju svoja imanja, svoje kuće, u njeg ljudi dolaze odmarati i organizacija džemata i vjerskog života u Neumu je izraz prirodnih vjerskih potreba našega čovjeka. Nije to izraz nikakvog inata već velike, nepatvoren ljubavi u dragoga Boga“, kazao je muftija Dedović, dodavši kako je stalno suočen sa sličnim incijativama od strane  bošnjačkog stanovništva koje tamo obitava, posebno tokom ljetnih mjeseci. „ Uspostava džemata u Neumu je izraz potrebe našeg čovjeka, ne samo u sezoni, već tokom čitave godine“, dodao je muftija.

Izaslanik reisu-l-uleme IZ u BiH, bihaćki muftija Hasan ef. Makić u svom govoru snažno je podržao ideju muftije Dedovića o organizaciji vjerskog života u Neumu kazavši da tu ideju treba podržati cijela Bosna i Hercegovina. „To je od velikog značaja za Bošnjake muslimane i tu ne smije biti nikakve dileme“, poručio je muftija Makić.

Imam džemata Turku u Finskoj Mahir ef. Ćosić je na poziv arhibiskupa Kari Mäkinen i biskupa Kaarlo Kalliala u petak navecer, 18. 08. 2017. godine, u gradskoj crkvi "Turun Tuomikirkko" prisustvovao molitvi i komemoraciji povodom terorističkog napada koji se desio 18. 8. 2017 u gradu Turku u Finskoj, gdje je poginulo dvoje ljudi, a više osoba je ranjeno. 

28 turku finska

Na toj molitvi su bili i vjerski predstavnici drugih zajednica Ion Durak (pravoslavni) Jean Glaude (katolik), Ari Vuokko (budistički).

Uz obraćanje svih vjerskih predstavnika imam Mahir ef. je proučio odlomak iz Kur'ana. Ovo učenje Kur'ana je dodirnulo sve prisutne, nakon čega se biskup posebno zahvalio imamu Ćosiću. Mediji su također objavili kako je učenje Kur'ana u crkvi bilo jako dirljivo.

Ovoj molitvi je prisustvovao i predsjednik Finske Sauli Niinistö uz pratnju ministra unutrašnjih poslova Pauli Risikko, ministra finansija Petteri Orpo, kao i ministra porodice i društvenih djelatnosti Annikka Saarikko.

Sarajevo, 21. august 2017. (MINA) – Danas je reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović u oproštajnu posjetu primio NJ. E. ambasadora Jonathana Moora, šefa Misije OSCE-a u BiH. Na sastanku se razgovaralo o saradnji Misije OSCE-a i Islamske zajednice te trenutnoj situaciji u zemlji.

Reisu-l-ulema se zahvalio ambasadoru Mooru na njegovom angažmanu u našoj domovini i poželio mu uspjeh u privatnom i profesionalnom životu.

U poslijepodnevnim satima 20. 08. 2017. godine ​stigla je posljednja grupa vjernika iz BiH koja će obaviti hadž​ ove godine​. Dolaskom desetog aviona broj vjernika iz BiH u Saudijskoj Arabiji je 1738. Svi su smješteni u hotelima koji su u neposrednoj blizini Poslanikove, a.s. džamije te vjernici  nastoje veći dio slobdnog vremena provesti u provode u Poslanikovoj a.s. džamiji.

Tokom boravka u Medini za hadžije su organizirana i redovna svakodnevna predavanja, kroz koja predavači upoznaju hadžije sa propisima vezanim za predstojeće obrede, te daju uputstva kako da na najbolji način iskoriste vrijeme koje provode u ovom svetom mjestu.

Prema riječima naših doktora, zdravstveno stanje hadžija je dobro iako je bilo intervencija po pitanju manjih zdravstvenih problema.

Do odlaska u Mekku vjernici će nastaviti s posjetama medinskih znamenitosti te organiziranim odlascima u Revdu.

Reisu-l-ulema na ispratio 6. grupe hadžija

Inače 6. grupu hadžija ispratio je reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, koji je uz dovu da hadž bude mebrur, kazao: "Vi, koji idete na hadž, morate biti svjesni toga, da nosite sa sobom veliku želju koju tamo trebate žrtvovati. Hadž je susret čovjeka sa Allahom, dž.š., na Arefatu, priprema njegova za konačni obračun sa Iblisom na Mini. Kamenovanje Iblisa na Mini je ustvari, ono što je učinio Ibrahim, a.s. sa svojim sinom Ismailom, a.s. Njegova najveća želja u njegovom životu je bio Ismail. Molio je Allaha, dž.š. da mu da Ismaila. Allah, dž.š. mu je dao Ismaila, a onda je zatražio od Ibrahima, a.s. da Ismaila povali u prašinu i da ga zakolje. Vi ćete biti u istoj ili sličnoj situaciji kao Ibrahim, a.s. Na Mini će te se susresti sa džemretima, sa bacanjem kamenčića. Tamo je vaša bitka sa Iblisom. Kada budete to radili, sjetite se Ibrahima, a.s., sjetite se Ismaila, a.s. i sjetite se da tu na Mini, tu se kolju kurbani, a pravi kurban je „Ismail“ – želja naša koja nas je cijelog života odvajala od Allaha, dž.š. Sjetite se na Mini koja je vaša najveća želja koja vas je tokom vašeg života odvajala od Allaha, dž.š. Ako je tu budete spremni žrtvovati i baciti u prašinu na Minu, nadati se da će vaš hadž biti kabul i da ćete se vratiti sa kurbanom iz Mekke. Nemojte biti od onih koji će se iz Mekke vratiti punih torbi, različitih poklona. Ne idete tamo da biste nekome poklone donosili. Idete tamo da žrtvujete svoju najveću želju u životu."

Najnovije iformacije o aktelunim dešavanjim među bosanskohercegovačkih hadžijama pratite putem portala Hadziumra.ba te Facebook stranice Hadž i umra BiH.

Na uzvišenju Bandera, kota 449 kod Gradačca, 20. augusta 2017. godine, otkriven je spomenik svim braniocima Bosne i Hercegovine. Otvaranju spomenika u obliku ljiljana visine 16 metara s pet latica, prisustvovao je veliki broj zvanica iz javnog, političkog i vjerskog života naše zemlje.

Spomenik je postavljen na lokaciji s koje se pruža pogled na Gradačac, Posavinu i dio Slavonije, a vrpcu su presjekli član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović i reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović. Predloženo je da se kod ovoga spomenika održava dovište za domovinu, a dovu za domovinu je proučio muftija tuzlanski Vahid ef. Fazlović. Svečanosti su prisustvovali predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Safet Softić, premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić.

Reisu-l-ulema Kavazović ovom prilikom je kazao: „Ovo je mjesto gdje su rođena u našem narodu dva najznačajnija sina, koji je naš narod dao. Husein-kapetan Gradaščević u Gradačcu i unutar njegove kapetanije, naš predsjendik Alija Izetbegović, koji je rođen u Bosanskom Šamcu, nedaleko odavde. Trebamo to zapamtiti i trebamo to ponijeti u sebi i s ponosom uvijek isticati. Ovaj kraj je bio i ostao kapija naše države BiH. BiH. Znali smo da je neprijatelj jači od nas, da je njegova vatrena moć bila jača nego naša. Znali smo i nešto što oni nisu, odnosno da vjera u Boga, vrijeme i strpljenje čine da se stvari mijenjaju u našu korist. Znali smo i da strpljivošću možemo poraziti neprijatelja i da možemo očuvati naš grad i porodice. Danas kad se sjećamo herojske odbrane našeg grada i naroda, moram kazati da bitka ma koliko bila velika, bitka koja je prošla, nikada nije toliko velika kao ona koju sada vodimo. Ona zahtjeva od nas, sinova ove zemlje, posvećenost, borbu, istrajnost i strpljenje da čuvamo tekovine naše braće i sestara koji su pali za našu domovinu. Kažu, braćo i sestre, nije moćan ona koji pobjeđuje u ratovima. Moćan i snažan je ona koji je sposoban i ima moć da održi mir. Oni koji čuvaju mir danas, to su pravi heroji našeg naroda.“

Reisu-l-ulema Kavazović je dodao da na ovom našem putu, putu slobode, koji još traje, nije važano ako nekada i posrnemo, ali moramo biti ustrajni i ustati iz prašine. Poručio je da pod „Ljiljanom“ pod kojim smo se borili, moramo obnoviti naše zavjete domovini, da smo ustrajni i da ćemo se oduprijeti svim njezinim dušmanima.

U svom obraćanju član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović je kazao: Gradačac i kota na kojoj se nalazimo je pravo mjesto za izgradnju spomenika našim ratnicima. Grad „Zmaja od Bosne“, grad 107. brigade koja je prva ponijela čast i naziv viteška, kapija Bosne i Hercegovine... 624 borca ove brigade su svojim životima potvrdili privrženost ovom narodu i zemlji. Preko 1.000 njih je teško ranjeno. Borili su se i ginuli zajedno pripadnici svih naroda u njoj, a prvi komadant je bio Hrvat Ivan Mijačević Mijaš... Zajedničkom borbom, multietničkim sastavom jedinice, a naročito dobrom saradnjom Bošnjaka i Hrvata, Gradačac i 107. brigada su branili samu bit i dušu BiH, kako je to rahmetli Alija Izetbegović definisao. Ideju da pripadnici različitih vjera, kultura i identiteta mogu živjeti zajedno“, kazao je Izetbegović.

Izetbegović je podsjetio na poruke njegovog rahmetli oca, prvog predsjednika samostalne i suverene BiH, Alije Izetbegovića, koji je kazao da Bošnjaci imaju svoj nacionalni program, a on se sastoji u tri riječi: Država Bosna i Heregovina.

„Podignimo visoko naše zastave, odbacimo strahove i sumnje. Umjesto toga, radimo vrijedno kako najbolje znamo, svjesni da naš život i naša smrt, da naša sudbina nisu u njihovim već u Božijim rukama. U toj vjeri je naša sloboda, naša snaga i ako Bog da naša pobjeda. Neka je rahmet na našeg Aliju Izetbegović, na sve šehide koji su se borili i izborili slobodu naroda u ovoj zemlji“, kazao je Izetbegović.

Federalni ministar za boračka pitanja Salko Bukvarević poručio je "neka se Bosnom širim miris ljiljana iz Gradačca", a premijer TK Bego Gutić da BiH nije idealna, ali da je moramo nastaviti graditi, te da to mora biti podsjetnik na sve žrtve heroja naše domovine.

Ideja za izgradnju spomenika koji je posvećen svim borcima Armije RBiH i 107. Viteške brigade proistekla je 2011. godine od Udruženja boraca "Patriotska liga" Gradačac, a cijeli projekat finansijski su podržale vlade Federacije BiH i Tuzlanskog kantona, kao i privredni subjekti i pojedinci.

"Ovaj ljiljan zbog kojeg smo se danas okupili sastoji se od pet latica koje simboliziraju zonu petog bataljona, pet stubova vjere, zvijezdu petokraku, te čvrstoću i veličinu šake. Oko njega se nalazi sedam stilizovanih vojnika koji čine jačinu odbrane, odnosno sedam korpusa i sedam bataljona naše 107. Viteške brigade", rekao je Tasin Okić, predsjednik Udruženja boraca "Patriotska liga" Gradačac.

Sličica Želim Print

Džidda-„Terminal Međunarodnog aerodroma Abdu-l-Aziz u Džiddi može primiti 175.000 hadžija dnevno“, izjavio je princ Abdullah bin Bander bin Abdulaziz“, opunomoćenik gradonačelnika Mekke prilokom posjete ovog aerodroma.
Za sat vremena se mogu pregledati 3.800 hadžije i u isto vrijeme prihvatati drugih 3.500. Prostor rezerviran za avione koji dovoze hadžije i prihvatna vozila iznosi 510. 000 km2.
Generalna direkcija za pasoše je ponovo upozorila prijevoznike hadžija da će svi neprijavljeni prijevoznici biti kažnjeni kaznom u iznosi od 50.000 rijala i šestomjesečnom kaznom zatvora, a prijevozno sredstvo će mu biti konfoskovano.
Protekle godine je za ovo kazneno djelo naplaćeno 5,8 miliona rijala, izrečeno 1.425 dana kazne zatvora i oduzeto 18 prijevoznih sredstava. Kako bi olakšali što lakši prolaz hadžijama 15.000 muškaraca i žena će im biti na usluzi tokom njihovog dolaska kako bi im pomogli da što prije nađu svoje vodiče i prijevoz do hotela, izvještava Al-Watan.

Sličica Želim Print

Saudijska Arabija pokrenula je veliki turistički projekt koji će 50 ostrva i drugih lokacija na obali Crvenog mora pretvoriti u luksuzne resorte, izvještava BBC navodeći da se vlasti nadaju da će tako privući strane i domaće goste u sklopu diverzifikacije privrede dok pada cijena nafte. Strancima koji bi stizali u resort olakšalo bi se izdavanje viza.
Izgradnja resorta počinje 2019. U prvoj fazi, koja bi trebala trajati do 2022., će se izgradit novi aerodromi, te luksuzni hoteli i ostale vrste smještaja.U Saudijsku Arabiju već stižu milioni stranih gostiju zbog posla, ali i umre i hadža. Turistički projekt dio je plana Vizija 2030. saudijskog prijestolonasljednika Muhammeda bin Salmana. Prema tom planu, resorti će se graditi na 125 kilometara zapadne obale Crvenog mora. Među atrakcijama će biti zaštićeni koraljni grebeni i parkovi prirode s rijetkim divljim životinjama poput arapskog leoparda i sokola. Posjetitelji će, također, moći obići ostatke drevnog grada Madain Salih koji je uvršten na UNESCO-ovu listu svjetske baštine i učestvovati u aktivnostima kao što su skokovi padobranom, planinarenje i penjanje po stijenama.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija