digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Gdje je Bosna na demografskoj mapi Evrope

Autor: Elvedin Subašić Maj 22, 2023 0
Gdje je Bosna na demografskoj mapi Evrope Ilustracija: Pixabay

U Evropi živi oko 743 miliona stanovnika, a prema procjenama predviđa se da će se stanovništvo zemalja Evropske unije povećati sa 446,7 miliona u 2022. i dostići vrhunac na 453,3 miliona u 2026. (+1,5%), a zatim će se postepeno smanjiti na 447,9 miliona u 2050. i na 419,5 miliona u 2100. godini

Spovećanjem za oko četiri miliona stanovnika od 2012. godine Evropa u 2022. godini prema procjenama UN-a, koje koristi u svojim istraživanjima centar Statista, ima 743,5 miliona stanovnika. Od šezdesetih godina rast populacije u Evropi je opao i nikada stopa rasta populacije nije iznosila iznad 1, a sredinom devedestih godina, naročito 1998. i 1999. godine, stopa je iznosila minus 0,5. Dok je rast stanovništva neznatno porastao od najnižeg nivoa devedesetih godina, stopa rasta za 2020. godinu bila je samo 0,04 posto.

 

statistic_id612074_total-fertility-rate-in-europe-2022-by-country_page-0001_1.jpg

 

Dominacija Njemačke

Ako se Rusija prihvati kao evropska zemlja ona ima najveću populaciju, oko 149 miliona stanovnika. Na drugom mjestu je Turska s preko 85 miliona stanovnika. Istanbul s oko 15 miliona stanovnika je i najmnogoljudniji evropski grad, s više stanovnika od Moskve za tri miliona i za četiri miliona od Pariza. Za razliku od njih kojima je većina teritorije smještena u Aziji, najmnogoljudnija zemlja smještena u cijelosti u Evropi je Njemačka koja ima približno 84 miliona stanovnika. Nakon nje Velika Britanija s oko 68 miliona te Francuska s oko 65 miliona stanovnika. U Evropi živi oko 386 miliona žena, u poređenju s oko 361 miliona muškaraca, što je razlika od oko 25 miliona. Pedesetih godina muška populacija je rasla brže od ženske. U 2021. godini najviše je bilo osoba s 34 godine starosti.

U Evropskoj uniji 2021. godine rođeno je oko četiri miliona beba, što je blagi pad u odnosu na prethodnu godinu. Od 4,2 miliona rođenih u 2018., oko 787,5 hiljada rođeno je u Njemačkoj, što je najviše od svih zemalja članica EU. Na broj stanovnika u Njemačkoj utječe i priliv migranata u Evropu pa je ova zemlja dom najvećem broju migranata. Skoro milion migranata je našlo utočište upravo u Njemačkoj. Inače, Njemačka je druga na svijetu po broju primljenih migranata, iza Turske i ispred Pakistana. Kada je riječ o izbjeglicama iz Ukrajine veliki broj je pronašao privremeni dom na teritoriji Evropske unije upravo u Njemačkoj, odmah nakon Poljske. Njemačka je i četvrta zemlja po površini u Evropi, nakon Francuske koja ima najveću površinu, Španije i Švedske.

Od Turske do Bosne i Hercegovine

U 2022. godini ukupna stopa fertiliteta u Monaku procijenjena je na 2,09 kao najviša u Evropi ove godine. U Evropskoj uniji Francuska je imala najveću stopu fertiliteta od 1,79 djece po ženi. Nakon nje dolaze Irska i Rumunija te Island.

Turska je imala drugu najvišu stopu fertiliteta s prosječnim brojem od 1,88 žive rođene djece. Poslije nje od ostalih zemalja van Evropske unije dolazi Moldavija pa Crna Gora. Inače, kada je riječ o zemljama u okruženju najbolje pozicionirana po fertilitetu na ovoj listi je Crna Gora na 10. mjestu sa stopom 1,68, nakon nje Slovenija na 14. mjestu, Srbija na 22. mjestu, Hrvatska na 31. mjestu, Albanija na 34. mjestu, Sjeverna Makedonija na 37. mjestu i Bosna i Hercegovina na 38. mjestu (1,35) od ukupno 43 zemlje na listi. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine stopa fertiliteta je još niža, tačnije 1,19. Prema ovim podacima Bosna i Hercegovina je druga u Evopi po najnižoj stopi fertiliteta, dok je prva Malta.

Bosna i Hercegovina prolazi kroz takozvanu demografsku tranziciju koju karakterizira postepeni pad prirasta stanovništva, porast mortaliteta, povećanje starosnih kategorija u ukupnoj populaciji i lagano smanjivanje prosječnog broja članova domaćinstva, postepeno preseljavanje stanovništva iz ruralnih područja u urbane centre itd. Shodno posljednjim projekcijama naša zemlja bi za 50 godina mogla izgubiti više od polovice populacije. Primjera radi, u jednoj od varijacija može se vidjeti da može doći do smanjenja populacije od 19 do 23 godine preko 40 posto, dok se sadašnji procenat stanovnika s preko 65 godina može popeti za 58 posto.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine