50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Veliki iskorak za jedan medžlis

Autor: Preporod Januar 25, 2015 0

U organizaciji Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona i Medžlisa IZ Doboj prošle godine održan je naučni skup pod nazivom „Naslijeđe Doboja i okoline“. Istraživački radovi obuhvatili su historijsko razdoblje Doboja i okoline od antičkog do današnjeg vremena.  Posebno treba istaknuti učešće nekoliko imama koji su napisali značajne radove o vjerskom naslijeđu Doboja. Već je izdat zbornik radova koji predstavlja vrijednu historijsku građu i literaturu za buduća dodatna istraživanja. U Zborniku «Naslijeđe Doboja i okoline» možete čitati:

 

 

 1. prof.dr.sc. emeritus Salih Kulenović, Univerzitet u Tuzli
 • Problematika etnoloških istraživanja Doboja i okoline
 1. prof .dr.sc. Ivan Balta, redovni profesor u trajnom zvanju, Osijek, Hrvatska
 • Neki (mađarski) historijski izvori te ostaci materijalne kulture vjerskih običaja pokapanja Bosne i Hercegovine sa osvrtom na Dobojski kraj za razdoblje od kraja 19. i do početka 20. vijeka
 1. prof. Benjamin Bajrektarević, direktor Zavoda
 • Problematika istraživanja i zaštite naslijeđa dobojskog područja
 1. mr.sc. Bajro Džafić, glavni imam Medžlisa IZ Doboj
 • Stanje vakufa u medžlisu Doboj
 1. prof.dr.sc. Edin Mutapčić, Pravni fakultet Tuzla
 • Područje Doboja u Srednjem vijeku
 1. mr.sc. Nusret Kujraković, Medžlis Islamske zajednice Gradačac
 • Proračun vakufa u Doboju za 1889. i 1913. godinu
 1. mr.sc. Alen Salihović, Filozofski fakultet Tuzla
 • Uticaj trgovačkog prometa na razvoj sjeverne Bosne s posebnim osvrtom na Doboj početkom 19. stoljeća
 1. Adil ef. Rudanović, Medžlis IZ Doboj
 • Neki od značajnijih vjerskih ličnosti dobojske uleme
 1. doc.dr.sc.Omer Hamzić, Univerzitet u Travniku
 • Područje Doboja i okoline između dva rata
 1. prof. dr.sc. Izet Šabotić, direktor Arhiva TK
 • Prilike na širem dobojskom području neposredno nakon Drugog svjetskog rata
 1. mr.sc. Rusmir Djedović, Zavod,
 • Historijsko-geografska istraživanja Doboja i okoline
 1. Mensura Mujkanović, muzejski kustos, Muzej Tešanj
 • Proizvodnja pekmeza o okolini Tešnja
 1. Edin Šaković, prof., Filozofski fakultet Tuzla
 • Dobojsko područje u prahistoriji i antici
 1. doc.dr.sc. Semir Ahmetbegović, PMF Tuzla
 • Uticaj reljefa na razmještaj stanovništva Doboja i okoline
 1. Adnan Kalesić, prof., Zavod
 • Silvana Armenulić – u našem narodnom muzičkom naslijeđu
 1. Ago Mujkanović, prof., Tešanj
 • Srednjovijekovne nekropole stećaka u okolini Doboja
 1. Senad Gutić, prof., asistent PMF Tuzla
 • Klimatske karakteristike Doboja
 1. Ibrahim ef. Halilović, Medžlis IZ Doboj
 • Petsto godina Čaršijske džamije i njenog džemata
 1. Adis Bekrić, dipl. Pravnik
 • Organizacija vjerskog života muslimana na području grada Doboja i okoline u periodu od osmanske uprave do Drugog svjetskog rata
 1. prof.dr. Zijad Bešlagić, Doboj
 • Zdravstveni sistem i obilježje zdravstvenog stanja stanovništva Doboja u prošlosti
 1. Haris ef. Hasičić, imam u Kotorskom, MIZ Doboj
 • Nišani nekad i sada dobojske regije
 1. prof.dr.sc. Dževad Drino, pravni fakultet Zenica i mr.sc. Benjamina Londrc, Filozofski fakultet Sarajevo
 • Područje Doboja u rimskom periodu
 1. mr.sc. Almira Bećirović, O.Š. Brčanska malta, Tuzla i mr.sc. Rusmir Djedović, Zavod
 • Urbano-geografski razvoj grada Doboja
 1. Osman Hadžić, prof.
 • Administrativna pripadnost i školstvo područja Doboj Istoka
 1. mr.sc. Dado Srkalović i Željka StjepićSrkalović, prof.
 • Odredba ranjivosti vodnih tijela podzemnih voda Havdine, Kraševo i Jelah, Općina Doboj Jug DRASTIC metodom
 1. dr.sc. Salkan Užičanin, Filozofski fakultet Tuzla
 • Privreda Doboja od 1918. do 1945. godine
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija