digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif
Redakcija

Redakcija

Sahr El-Gamidi, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Allahu moj, daj mome ummetu berićet u ranim satima!" (Ebu Davud, 2606, Tirmizi, 1212, Darimi, 2435, Ahmed, 15784, Ibn Hibban, 3754, sahih)

Pitanjem vremena, načina nastanka grada Sarajeva bavili su se mnogi s različitim stepenom uspjeha. Za ulazak u bilo koju vrstu ozbiljnije rasprave po tom pitanju nužno je poznavanje izvora.

Ove pouke je lakše razumjeti čitajući ajete ovog džuza.

Ove pouke je lakše razumjeti čitajući ajete ovog džuza.

Poruka muftije Nedžada Grabusa čitaocima Preporoda

Ove pouke je lakše razumjeti čitajući ajete ovog džuza.

Ove pouke je lakše razumjeti čitajući ajete ovog džuza.

Tri pouke 8. džuza

April 30, 2020

Ove poruke je lakše razumjeti čitajući ajete ovog džuza.

Arapski tekst i prijevod kunut-dove

Jedan od najljepših istigfara kojim su se podučavale i najmlađe generacije jeste Sejjidu-l-istigfar, čije ime u prijevodu bi glasilo kao Prvak među istigfarom: 

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine