50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Tri pouke 15. džuza

Ove pouke je lakše razumjeti čitajući ajete ovog džuza.

1.

Iako se u Kur'anu na nekoliko mjesta skreće pažnja na brigu o roditeljima nigdje to nije izraženo kao u suri El-Isra kada Allah zabranjuje da im bilo šta prigovorimo. Također, naređuje se pažljivost i poniznost na koju mnogi ne obraćaju pažnju pa i ako čine dobročinstvo prema roditeljima to čine na grub način ne iskazujući poniznost prema njima. Nemamo potrebe biti 'pametniji' od roditelja. Ako bi se govorilo o iskrenom sufizmu čovjeka prvi i najvažniji pokazatelj bio bi kroz njegov odnos prema roditeljima. U hadisu kojeg bilježi Hakim stoji: „Za svaki grijeh Allah kaznu odgađa, od nje šta hoće, za drugi svijet, osim zanemarivanje i napuštanje brige o roditeljima, za to Uzvišeni Allah kažnjava počinioca još na ovom svijetu, prije (njegove) smrti.“ 

2.

I prilikom dijeljenja drugima, što je obaveza, Allah naređuje da se ne rasipa: “Daj bližnjem svome pravo njegovo i siromahu i putniku, ali ne rasipaj mnogo!“ Allah ne voli rasipništvo ni u čemu.

3.

Mladići iz sure Kehf su izabrali pećinu – izolaciju kako bi sačuvali vjeru. Živimo u vremenu kada se ne moramo izolirati da bismo sačuvali svoju vjeru. Štaviše, skrivanje u pećini, tj. izolacija je zabranjena muslimanu u današnjem vremenu. Međutim, potrebne su nam duhovne pećine: u smislu čvrstine i zaštite onoga što čuvamo te u smislu onoga što biramo za tu pećinu, a to su: stav, porodica, narod, država i džemat.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine