Teme

U Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu čuvaju se originali ili prijepisi stotina vakufnama, koje se odnose na različite vakufe uspostavljene u Bosni i Hercegovini. Zajednička karakteristika svih vakufnama jeste da…
- kaže dr. Nezir Halilović, šef Odjela za vjeronauku u Upravi za obrazovanje i nauku, s kojim smo razgovarali o sve većem broju vjeroučitelja bez posla kao o načinu pisanja…
Islam je posebnu pažnju posvetio braku i porodici, koji imaju značajnu ulogu u muslimanskom društvu, što potvrđuje trećina pravnih propisa Kur’ana koji se odnose na brak, porodicu i njihovo uređenje.
Nakon što je novinar Nedžad Latić fizički napadnut, a na što je reagirala i Islamska zajednica, u medijima su se pojavili natpisi koji dovode taj napad u vezu s Nezimom…
Osposobljavanje za korištenje tehnologije bilježi nevjerovatan napredak, a najočitiji je kod mlađih generacija.
Bilo bi, vjerovatno, zanimljivo imati uvid i u našu percepciju arapskih turista u BiH: imaju li džematlije šta protiv dolaska arapskih turista u BiH, te plaše li se Arapa, njihovih…
U vremenu kada je potrebu da sjednete s nekim nadopunila ili skoro pa zamijenila virtualna komunikacija, kada nekako imate osjećaj da ste sa svima bili i svakog se nagledali, a…
U 2017. godini predsednik RS-a Milorad Dodik u jednoj svojoj izjavi je kako se muslimankama plaća da nose mahramu
''I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama, bližnjim, i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima-namjernicima,…
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro