digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

„IKC Graz, jedna u nizu, privatna fondacija“

Autor: Oktobar 22, 2020 0

Nakon što je, 2016. godine  IKC Graz postao vlasništvom privatne fondacije, Gemeinnützige Privatstiftung Frieden, na koju je prebačena višemilionska vakufska, džematska imovina, bez ovlaštenja nadležnih organa Islamske zajednice, a njeni vakifi odstranjeni iz džemata - u decembru 2017. godine, IKC Graz je zvanično isključen iz Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji. O tome kakva je bila uloga Islamske zajednice u izgradnji ovog centra javnost se opetovano dezinformiše, a cijeli slučaj je postao predmet dubokog spora među muslimanima Austrije.

Nakon odluke da se počne s izgradnjom Islamskog centra u Grazu, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini dala je pismene ovlasti predstavnicima džemata IKC Graz da prikupljaju finansijsku pomoć za izgradnju tog centra. I reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH, bivši reisu-l-ulema dr. Cerić i aktuelni reisu-l-ulema dr. Kavazović, su dali preporuke sa kojima su se predstavnici džemata pojavljivali na raznim adresama u islamskom svijetu i na ime njih osiguravali značajna sredstva za izgradnju Centra. Teško da bi ta pomoć bila realizirana bez otvorene podrške Islamske zajednice u BiH. 

Ali, to nije bio jedini način na koji je Islamska zajednica u BiH pomogla izgradnju Centra.

“Vakufska direkcija je u 2013. godini zaprimila od strane IKC Graz 95 zahtjeva za novčana uvakufljenja za izgradnju Islamskog kulturnog centra u Grazu. Ista su realizirana kao novčana uvakufljenja, a vakifima su izdate vakufname za svako pojedinačno uvakufljenje. Također, projekat je pomognut preko Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji (IZBA), koja je također u sastavu Islamske zajednice u BiH, kao i putem sergija u drugim bošnjačkim džematima“, podsjetio je dr. Senaid Zaimović, direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH.

Direktno, preko Islamske zajednice u BiH u IKC Graz uloženo je nekoliko stotina hiljada eura, a indirektno, putem ovlasti predsjedniku Mekiću da skuplja sredstva za pomoć džematu širom svijeta, prikupljeno je mnogo više novca. 

Veliki broj pojedinaca izdvojio je, također, za ovaj projekat značajna sredstva. Preko 2000 vakifa su se ugradili u IKC Graz i prvu džamiju na tim prostorima. Oko stotinu džematlija su se, pored jednokratnih davanja, obavezali na kontinuiranu mjesečnu podršku. 

Hadžija Esad Ramović, čija je građevinska firma bila jedan od prvih izvođača radova na projektu, od vlastitih sredstava je izgradio munaru. To što je radio i ulagao bilo je u ime Allaha, naglašava. Nikada nije tražio priznanja ili vakufname.

„To je za nas bilo veliko, kada smo počeli da radimo, taj kamen temeljac, pa i radovi prije. Bili smo složni i radosni, ako se tako može reći, kao ashabi kad su pravili džamiju, grlili se, od miline, to je za nas bilo nešto stvarno veliko. Allah nam je svima omogućio da učinimo hajr djelo. Ja sam sva druga gradilišta zapostavio, a tamo da sam mogao ostao bih da spavam, da tamo osvanem. To su bili neopisivi trenuci. Znam sve u jedan milimetar koliko se i šta se radilo, nisam se štedio, nije niko od nas“, kaže on.

Od samog početka, kako su svjedočili džematlije i zvanični dokumenti džemata, nije bilo sumnje u opredijeljenost ovog džemata da bude dio Islamske zajednice u BiH, a da uvakufljenom imovinom upravljaju džemat i Islamska zajednica u BiH. Daljnja dešavanja u ovom džematu ukazat će, međutim, da je rukovodstvo IKC Graz imalo sasvim druge planove.

Vakufsku imovinu prebacili na privatnu fondaciju

Većina vakifa, a ni Islamska zajednica, više nemaju uvida, utjecaja, niti kontrole upravljanja imovinom ovog vakufa. Imovinom upravlja grupa ljudi na čelu sa Mahdijem Mekićem. Oni su, naime, različitim manipulacijama osnovali privatnu fondaciju, Gemeinnützige Privatstiftung Frieden, na koju su početkom 2016. godine prebacili višemilionsku vakufsku, džematsku imovinu, uprkos jasnim upozorenjima zvaničnika Islamske zajednice. Za potrebe osnivanja ove privatne fondacije izuzeta su sredstva iz džematske blagajne. 

Muhamed Jugo, iz Uprave za vanjske poslove Rijaseta Islamske zajednice u BiH, je u tom džematu u maju 2016. godine održao hutbu, na kojoj je prenio zvanične stavove Islamske zajednice, da Fondacija nema pravo prisvajanja postojećeg vakufa.

„Istu poruku sam prenio i na Savjetu fondacije. U toj poruci reisu-l-uleme dr. Huseina Kavazovića, precizno je zatraženo od džemata da odmah, u koordinaciji sa Vakufskom direkcijom i Upravom za vanjske poslove i dijasporu Islamske zajednice pokrene proceduru uvakufljenja, odnosno dobivanja saglasnosti za rad fondacije, kako bi se osiguralo da vakufska imovina bude situirana u sistem Islamske zajednice kako to jasno propisuju akti Islamske zajednice“, potvrdio nam je Jugo.

Grubo kršenje i obezvrjeđivanje stavova i propisa Islamske zajednice aktere nije brinulo. 

„Vakufska direkcija je u svom mišljenju istakla da se fondacije i slična tijela mogu osnovati jedino uz saglasnost Rijaseta Islamske zajednice u BiH. U februaru 2015. godine Skupština džemata daje punomoć Džematskom odboru za administrativno osnivanje fondacije, ali je dogovoreno da se čeka saglasnost IZBA e i IZ BiH za njeno puštanje u rad. S obzirom na to da saglasnost nikada nije dobijena, to je bila jasna direktiva i upozorenje džematu da ne treba da idu u tom pravcu. Suprotno upozorenjima i odvraćanju, Džematski odbor početkom 2016. godine samostalno odlučuje pustiti fondaciju u rad i krenuti s procesom prebacivanja vakufske imovine s džemata “Interkulturelles Zentrum Graz” na fondaciju, “Gemeinnützige Privatstiftung Frieden”. U pravnom prijenosu imovine i bez ovlaštenja nadležnih organa učestvovale su osobe koje su u tome periodu činile Džematski odbor IKC Graz“, kaže dr. Zajimović, direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice.

Cijeli tekst u printanom izddanju.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine