MIZ Brčko - Konkurs za imama

Autor: Januar 16, 2019 0

Islamska zajednica u BiH

Muftijstvo tuzlansko

Medžlis Islamske zajednice Brčko

Izvršni odbor

Raspisuje

K O N K U R S

za popunu radnog mjesta imama, hatiba i muallima u džematu

Maoča Nova, Medžlis IZ Brčko

Pored općih uvjeta predviđenih članom 7. Pravilnika o imamima, kandidat treba da ispunjava i sljedeće UVJETE:

  • završena jedna od priznatih medresa
  • završen FIN (imamski ili teološki smjer), ili drugi islamski fakultet čija je diploma nostrificirana na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu
  • radno iskustvo najmanje pet godina
  • da nema drugih prepreka za postavljenje od strane Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Prednost pri odabiru će imati kandidati sa zvanjem hafiza.

Priložiti:

  • ovjerene kopije dokumenata o školskoj spremi
  • molba sa kratkom biografijom
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • uvjerenje o državljanstvu
  • uvjerenje o radnom stažu

Rok prijave na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja istog u IIN „Preporod“.

Prijava na konkurs sa traženom dokumentacijom se dostavlja na adresu: Medžlis IZ Brčko, ul. Kučukalića br.4, 76120 Brčko, sa naznakom „Prijava na konkurs za džemat Maoča Nova“

Informacije putem telefona br. 049-214-195

Nepotpune i neblagovremene informacije neće se razmatrati.

MIZ Brčko

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro