50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Na temelju odredbe člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta, a u skladu s Odlukom o raspisivanju konkursa broj: 05-03-2-4143/17 od 17. augusta 2017. godine, Rijaset objavljuje:

K O N K U R S

za izbor i imenovanje

Glavnog i odgovornog urednika IIN Preporod na mandat od četiri godine

Opći uvjeti:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira,
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 • da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u organu za koji se kandidira,
 • da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje djelatnosti kojima se bavi organ za koji se kandidira.

Posebni uvjeti:

 • da ima najmanje VSS - VII stepen stručne spreme - 240 ECTS bodova (završen fakultet žurnalistike, islamskih nauka ili drugih društvenih nauka),
 • da ima najmanje tri godine iskustva na uredničkim poslovima ili najmanje tri godine iskustva upravljanja složenim poslovima,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • da je član Islamske zajednice.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs uz kraću biografiju/CV
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • Diploma o stečenoj stručnoj spremi,
 • Potvrda o radnom iskustvu,
 • Dokaz o poznavanju stranog jezika,
 • Potvrda o članstvu u Islamskoj zajednici.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije dokumenata.

Kandidat koji bude imenovan dužan je dostaviti:

 • Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove (ne starije od tri mjeseca)
 • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od šest mjeseci)

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internetskim stranicama Islamske zajednice, IIN Preporod i RTVIZ BIR.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sa kandidatima koji ispune opće i posebne uvjete bit će obavljen intervju.

Prijave dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu: Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ul. Zelenih beretki br. 17 s naznakom - „Prijava na konkurs za prijem Glavnog i odgovornog urednika IIN Preporod - NE OTVARAJ“.

Dvobroj Preporoda od 15. jula i 1. avgusta 2017. je u znaku obilježavanja godišnjica genocida u Srebrenici i Prijedoru.

Između ostalog, za Vas izdvajamo:

U novom broju Preporoda od 1. juna 2017. za Vas izdvajamo:

U novom broju Preporoda od 15. maja 2017. za Vas izdvajamo:

Majka Fatima Redžepović-Hasanagić iz Sarajeva svom sinu dr. Senadu Hasanagiću, koji radi na klinici Koševo, za 39. rođendan poklonila je jednogodišnju pretplatu Preporoda.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija