digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Rad u inozemstvu

Autor: Septembar 16, 2019 0

Pitanje: Da li je muslimanu zabranjeno da radi i živi u nekoj od zemalja u kojima su pripadnici drugih vjera većina (Njemačka, Austrija...)? Nigdje nisam pročitao konkretnu zabranu, ali postoje hadisi koji se mogu protumačiti kao zabrane.  Jako mi je bitno da znam da li mi je zabranjeno raditi (za pripadnika druge vjere) i boravak u nekoj od tih zemalja s ciljem da ulažem i pomažem narod u svojoj zemlji. 

 Odgovor:

Nema vjerske zapreke da musliman živi i radi u sredini u kojoj su pripadnici drugih vjera i religija većina, ukoliko tu može slobodno raditi, živjeti i svoju vjeru prakticirati. Hadisi na koje aludirate u svome pitanju odnose se na posebne okolnosti i specifične situacije, tj. na sredine u kojima se ne poštuju osnovna ljudska prava. Muhammed a.s. je, zbog nasilja kojem su muslimani bili izloženi u Mekki, preporučio ashabima koji nisu uživali zaštitu svoje rodbine ili patrona da se isele u kršćansku Abesiniju u kojoj je vladao pravedan vladar. 

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine