digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Fetve: Svinjski želatin je nedozvoljen

Autor: Fetva-i emin Enes Ljevaković Februar 21, 2020 0

Pitanje: Da li je dozvoljeno konzumirati hranu u kojoj ima želatina dobivenog od svinje? Na nekim portalima sam pročitala da je takav želatin dozvoljen. 

Odgovor: Svinjski želatin prema standardu Agencije za certificiranje halal kvalitete nije dozvoljen i ne može se koristiti za proizvodnju halal proizvoda. Činjenica je da neki učenjaci smatraju da se svinjski želatin može koristiti u ishrani, jer po njihovom mišljenju, tokom proizvodnje želatina dolazi do potpune transsupstancijacije kostiju svinjskog porijekla u drugu materiju/proizvod. Tu pretvorbu porede sa pretvorbom alkohola u sirće. Međutim, između ova dva slučaja postoji određena razlika. Naime, prilikom pretvorbe alkohola u sirće dobija se potpuno nov proizvod, sa novim svojstvima i karakteristikama. Sirće spada u grupu kiselina sa hemijskom formulom COOH (CH3COOH - sirćetna kiselina), dok alkohol spada u grupu alkohola sa nastavkom OH (C2H5OH – etanol). Zbog toga što je promjena alkohola u sirće potpuna, kada se uradi laboratorijska analiza u sirćetu se neće moći detektovati alkohol – etanol. To se ne može bezrezervno tvrditi u slučaju želatina koji se dobija od svinjskih kostiju i kože. Prilikom proizvodnje želatina, nesporno je da će doći do promjene oblika, ali neće u potpunosti doći do promjene svih svojstava, jer će svinjski želatin i dalje imati sastojke svinjskog porijekla. Ukoliko bi na primjer uzeli dvije vrste želatina jedan, koji je goveđeg a drugi svinjskog porijekla i ukoliko se laboratorijskom analizom može utvrditi koji je goveđeg a koji je svinjskog porijekla, tada se ne može tvrditi da je došlo do potpune promjene. Ukoliko ne bi bilo moguće utvrditi koji želatin je svinjskog porijekla a koji goveđeg onda se može tvrditi da je došlo do potpune promjene. Danas postoji nekoliko laboratorijskih metoda (npr. PCR – pilimerazna lančana rekacija, odnosno DNA metoda) sa kojima je moguće provjeriti da li je želatin svinjskog porijekla. Znači ukoliko DNA metoda može utvrditi da u nekom želatinu ima DNA svinje, onda taj želatin nije doživio potpunu promjenu. Pored DNA metode postoje i druge metode kao što je LC – Likvidna hromatografija, koja također može utvrditi kojeg je porijekla želatin. Također danas je sve prisutniji trend razvoja novih metoda za detekciju svinjskog želatina, čak kad je već ugrađen u neke proizvode kao što su gumene bombone, machmalow proizvodi, kolači  i dugi slični proizvodi. Agencija za certificiranje halal kvalitete iz Bosne i Hercegovine dala je doprinos u jednom projektu razvoja brzih metoda za detekciju svinjskog želatina.

Prema zahtjevima halal standarda BAS 1049 2010 – Halal hrana, zahtjevi i mjere u tačci  5.11 prehrambeni aditivi koji su proizvedeni iz ne-halal sastojaka nisu halal. Prema tome, bilo koji aditiv koji je proizveden iz ne halal sastojaka i sirovina nije halal. U tu grupu spada i želatin i on ima svoj E broj  - E 441.  Više informacija o ovom pitanju možete dobiti od Agencije za certificiranje halal kvalitete – www.halal.ba

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine