digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Zekat na ušteđevinu za školovanje

Autor: Fetva-i emin Enes Ljevaković April 17, 2020 0

Moj prijatelj ima namjeru da proda jednu svoju parcelu zemlje koju je dobio u naslijeđe i da novcem od prodaje pokrije svoje trogodišnje školovanje.

Shodno cijeni koju je postavio za njegovu parcelu i raspodjeli tog novca po godini školovanja, sigurno bi dvije godine podlijegao obavezi zekata, odnosno, imao bi novac koji premašuje visinu nisaba u te dvije godine. Gledajući materijalno, jasno je da on podliježe obavezi zekata, ali da li ga njegov nijjet i želja da na ovaj način rastereti svoje roditelje oslobađa te obaveze? 

 Odgovor:

Na zekat ne treba primarno gledati kao na trošak i financijsku obavezu, nego prije svega kao na vjersku obavezu kojom osoba izvršava Božiju naredbu, a ujedno čisti svoj imetak, štiti ga i oplemenjuje. Uzvišeni Allah je rekao Muhammedu, a.s.: „Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš.. (Et-Tevba, 103.) Allahov Poslanik, a.s., se zakleo da sadaka /zekat neće umanjiti imetak. (Hadis bilježi Et-Tirmizi)

Prema tome, izdvojenim iznosom on neće značajno materijalno umanjiti svoju ušteđevinu u te dvije godine, jer jednom godišnje izdvaja 2,5 % od ukupnog iznosa, ali će tim izdvajanjem zekata zaštititi svoju imovinu od harama i učinit će je blagoslovljenom. Njegova dobra namjera da pomogne roditeljima tako što će im olakšati finansiranje njegovog školovanja, ne oslobađa ga obaveze izdvajanja zekata, jer obaveznost zekata je vezana za posjedovanje imovine u visini nisaba, a namjera da se ta imovina troši u korisne svrhe ne oslobađa ga te obaveze. Kada bi namjera trošenja ušteđevine u dobre svrhe oslobađala izvršenja obaveze zekata, onda gotovo niko ne bi bio zekatski obveznik, s obzirom na to da veliki broj ljudi štedi novac za projekte koji su korisni za njih lično ili njihove bližnje.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine