digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Fetve: Nakon umre da li obaviti i hadž u istoj godini

Autor: Fetva-i emin Enes Ljevaković Januar 18, 2016 0

Ako obavim umru u narednoj godini da li sam dužna u istoj godini obaviti i hadž?

 

Nema zapreke da umru obavite prije hadža, mada je preče da prvo obavite hadž, ukoliko ispunjavate uvjete obaveznosti, budući da jedan dio uleme smatra da obaveza hadža nije odgodna. Umra se može obaviti u bilo koje vrijeme tokom godine. Nema obaveze da se iste godine obavi i hadž. Vjerovjesnik a.s. i ashabi su obavili umre prije obavljanja hadža, tj. iste godine nisu obavili i hadž.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine