digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Ispravke u prijevodu Kur'ana Esada Durakovića

Autor: Oktobar 01, 2020 0

Osvrt akademika Esada Durakovića na lični prijevod značenja Kur'ana

Poštovani čitaoci,

Radeći godinama na prijevodu Kur'ana Časnoga, uvijek, u svakoj fazi rada bio sam pod abdestom. Bez razmetljivosti, ovim samo saopćavam svoju skrušenost pred uzvišenim Tekstom kome sam uvijek pristupao s posebnim, s najboljim namjerama. Tokom prevođenja (bolje reći: prijenosa Teksta) često mi se događalo da se naježim, potresen onom vrsto uzbuđenja koje oduzima dah, kada čovjeku suze-radosnice ne slijevaju se niz lice nego niz grlo – ka srcu, jer ta ljepota i uzvišenost naprežu i um i srce do krajnjih granica. Do utrnuća. U univerzumu toga Teksta, u uvijek uzbudljivom susretu s njime, s nepreglednom galaksijom njegovim označitelja, čovjek zaista osjeti skrušenost kakvu nigdje drugdje ne može osjetiti. Poenta je u tome što su me u univerzumu kur'anskoga Teksta simultano i stalno uznosile sile preguste i počesto nedohvatljive semantike, „svileno šuštanje“ njegovih rima i skladni, zvonki udari „kristalnoga“ ritma, te pjenušavi slapovi stila neprenosivi u moj jezik, a sve to zbivalo se u znanstvenički raskriljenom umu i u vjernički pulsirajućem srcu. Imao sam sreću , golem Božiji dar, da tako živim godinama – u ekstatičnom stanju. To iskustvo je neizrecivo, i neponovljivo je.

Pa ipak, potkrale su mi se neke greške, propusti, uglavnom prilikom prekucavanja teksta, ili u nekoj drugoj fazi pripreme djela za izdavanje. Prijevod je objavljen 2004. godine (Svjetlost, Sarajevo) i od tada svakog ramazana iščitam ga cijeloga, te u svome „radnom primjerku“ bilježim ispravke, propuste i sl. 

Nije mali broj riječi ili sintagmi koje bih danas drukčije prenio u svoj jezik. Porodici sam zaviještao da – ako ikada bude drugog izdanja – objave taj radni primjerak. Ove izmjene svjedoče o tome da je prevođenje/prijenos proces, da ne postoji konačan prijevod/prijenos budući da naša svijest i iskustvo nisu konačni, pogotovu u susretima s tako gorostasnim Tekstom kao što je ovaj, kur'anski, koji je sazdao čitav univerzum poznat kao orijentalno-islamska kultura i koji se u svakom aspektu uzvisio u samu sakralnost.

No, ima i nekoliko propusta koje ovdje navodim a nužno je unijeti ih kao ispravke. Obilježio sam ih boldom i podvlačenjem.

Molim vas da radi Allaha i radi moje savjesti u svoj primjerak prijevoda Kur'ana Časnoga upišete ove ispravke. I usrdno vas molim, zaista, da mi oprostite. Valjda je i ovo jedan od dokaza kako je Savršenstvo Božije svojstvo a ljudski je pogriješiti. I na vlastitu grešku valja smjerno ukazati.

Esad Duraković

Sarajevo,  10. juna 2020.


***

Sura 2, ajet 189: ... već je čestitost u tome da bogobojazni budete a u kuće ulazite na njihove kapije i Allaha se bojte – možda tako uspjeh postignete.

Sura 3, ajet 78: ... – a to Knjizi ne pripada – pa govore kako je to od Allaha, a to nije od Allaha, te tako iznose laži protiv Allaha premda su svjesni toga.

Sura 4, ajet 78: Ma gdje bili, vas smrt dosegnut će, makar se smjestili i u kule utvrđene! Ako ih snađe neko dobro, vele: „Od Allaha ovo je!“ Ako ih pak zadesi kakvo zlo, onda vele: „Ovo je od tebe!“ Reci: „Od Allaha je sve!“...

Sura 4, ajet 94: ... I vi takvi nekada bijaste, pa vam Allah Svoju blagodat dade i zato promislite, a Allahu je dobro poznato šta činite.

Sura 5, ajet 2:  ... u dobročinstvu i bogobojaznosti se pomažite a u grijehu i neprijateljstvu se ne pomažite; Allaha se bojte, jer žestoka kazna Allahova je.

Sura 5, ajet 46: Njihovim tragom smo poslali Isaa Sina Merjemina, kao ovjeru za Tevrat ranije objavljeni, te smo mu Indžil dali, u kome je uputa i svjetlost, i to kao ovjeru za Tevrat ranije objavljeni, te uputu i pouku za one koji su bogobojazni.

Sura 5, ajet 117: Rekao sam im samo ono što si mi Ti naredio: Allaha moga  i svoga Gospodara obožavajte! I sve dok sam među njima boravio, bio sam im svjedok Istine, a kada me Ti k Sebi uze, Ti si ostao Onaj što nad njima bdije jer Ti si svjedok za sve!

Cijeli tekst u printanom i digitalnom izdanju.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine