50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Odstupanje od principa vjere nije umjerenost

Autor: Rasim Brković Avgust 19, 2015 0

Griješenje i olahko prelaženje preko vjerskih propisa su odstupanja od islamske umjerenosti kao i pretjerivanje u vjeri

Živimo u teškim vremenima kada odstupanje od islamske umjerenosti nije samo u pravcu pretjerivanja u vjeri i ekstremizma, nego i popuštanja u moralnim i etičkim vrijednostima koje predstavljaju također udaljavanje od srednjeg ili pravog puta islamskog učenja i tradicije.

 Varljivi materijalizam

 Današnjeg čovjeka kao da ne interesuje kako će se dijete odnositi prema svome roditelju, roditelj prema svome djetetu, supruga prema svome suprugu, suprug prema svojoj supruzi, podređeni prema svome nadređenom, nadređeni prema svome podređenom itd. Za njih ne predstavlja nikakav problem neposlušnost djece prema svojim roditeljima, grubost i netrpeljivost među supružnicima, javni nemoral i još mnogi drugi gnusniji i razvratniji poroci koje vidimo oko nas.

Kao da smo zaboravili riječi našeg Vjerovjesnika, a.s., kada nas obavještava i upozorava pa kaže: "Svi ste vi pastiri i svi ćete biti odgovorni za svoje stado. Predstavnik (vođa) naroda je pastir koji će biti odgovoran za svoje stado - one koje predstavlja; čovjek je pastir u svojoj porodici i bit će odgovoran za svoje stado – kućnu obitelj; žena je pastir u kući svoga muža i bit će odgovorna za svoje stado – djecu...” (Sahih Buhari)

 

Svjesni smo da je ovaj današnji čovjek zaokupljen i opsjednut primamljivim i varljivim materijalizmom, ne birajući ni način, ni sredstvo da to ostvari. Kod njega cilj ne bira sredstvo, već se rukovodi samo bolesnom ambicijom za postizanjem višeg i boljeg. Naša velika nesreća nije bojazan od napada neprijatelja i okupatora već zadovoljstvo ovim varljivim dunjalučkim životom, tako da nas nimalo ne uznemirava ono što je loše, i ne interesuje nas ništa osim ono što nam je, po našem rezonovanju, dobro i korisno.

 

Sve stvari koje nam dolaze ili nam se nude, ne stižemo se ni zapitati da li su dobre za nas i ovaj naš narod, već odmah halapljivo, kao čopor gladnih vukova, nasrćemo na to i želimo ih samo za sebe i neku svoju korist. Naš Poslanik, s.a.v.s., nas savjetuje riječima: "Doći će vrijeme kada će ljudi voljeti pet stvari a zaboraviti drugih pet. Voljet će ovaj dunjaluk a zaboravit će da sa njega valja seliti na Ahiret; voljet će stvorenja a zaboravit će na Onoga ko ih je stvorio; voljet će raskošne kuće a zaboravit neizbježan stan koji nas sviju, bez izuzetka, čeka – kabur; voljet će novac a zaboravit će da se za njega valja polagati račun i voljet će griješenje a zaboraviti da se za učinjeni grijeh pokaju."

 

Vrijeme fitne

Nastupilo je vrijeme velikih nereda (fitneta) na koje nas je upozorio Uzvišeni Allah i Njegov Poslanik, s.a.v.s.

Uzvišeni Allah kaže: "I izbjegavajte ono što će dovesti do smutnje koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi, i znajte da Allah strašno kažnjava." (Enfal, 25)

Ovdje Uzvišeni upozorava Svoje robove - vjernike na belaj i iskušenje koje će zahvatiti i loše i dobre, a ne samo one koji čine loša djela i grijehe. To iskušenje neće zaobići nikoga, zato što se nije odvraćalo od grijeha. Alijj ibn Ebi-Talha, r.a., kaže da je Ibn Abbas, r.a., ovaj ajet ovako protumačio: "Allah naređuje vjernicima da ne dozvole činjenje loših djela u svojoj sredini, jer će ih onda On sve obuhvatiti Svojom kaznom". Ovo je vrlo značajno tumačenje koje nosi mnoge pouke. Zato Mudžahid komentarišući isti ajet kaže: "Ovaj ajet odnosi se i na ashabe, a i na ostale vjernike". Mišljenje da ovo upozorenje obuhvaća i ashabe i ostale, iako je upućeno izravno ashabima, ispravno je. Na to ukazuju i hadisi koji upozoravaju na različite smutnje. Jedan od najupečatljivijih hadisa u tom pogledu jeste hadis koji prenosi imam Ahmed od Huzejfe ibn el-Jemana, r.a., u kojem stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, ili ćete vi naređivati dobro i odvraćati od zla, ili će vam Allah ubrzo poslati kaznu od Sebe, pa ćete Mu činiti dove, ali vam se On neće odazivati." On od Huzejfe također prenosi da je rekao: "U vrijeme Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kada bi neko izgovorio određenu riječ, postao bi munafik. A ja sada od nekih od vas čujem da tu istu riječ izgovori po četiri puta dok sjedi na jednom mjestu! Ili ćete vi naređivati i poticati na dobro a odvraćati od zla, ili će vas Allah sve obuhvatiti kaznom, ili će dati da vas predvode najgori od vas, pa onda i kada vaši najbolji budu upućivali dove, neće im biti uslišane."

 

Upozorenja u hadisima

 

Imam Ahmed također prenosi od Ummu Seleme, r.a., Vjerovjesnikove, a.s., supruge, da je rekla: "Čula sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: 'Kada se očevidno budu činili grijesi u mome ummetu, Allah će ih sve obuhvatiti kaznom od Sebe.' Ja sam ga tada upitala: 'Allahov Poslaniče, zar neće među njima biti dobrih ljudi?' 'Hoće' - odgovori on, pa ga ja opet upitah: 'Pa šta će biti sa njima?' A on mi odgovori: 'Njih će zadesiti ono što i ostali svijet, pa će ih poslije zahvatiti Allahov oprost i zadovoljstvo.'"(Ibn Kesir)

Ibn Abbas, r.a., kaže: "Allah, dž.š., naređuje vjernicima da ne odobravaju nevaljala djela koja se obavljaju, kojih su oni svjesni, kako ih ne bi obuhvatila i snašla Allahova kazna."

Od Zejneb b. Džahš se prenosi da je upitala Allahova Poslanika, s.a.v.s., : "O Allahov poslaniče, hoćemo li biti uništeni a među nama bude dobrih (pobožnih) ljudi? 'Hoćete, kada se prošire nevaljala i nemoralna djela' – odgovori Poslanik, s.a.v.s." (Kurtubi)

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: "Zaista ćete vi poslije mene vidjeti veliku sebičnost (samoljublje, egoizam; koristoljublje) i stvari koje niječete i osuđujete." Rekli su: "Pa šta nam zapovjedaš, o Allahov Poslaniče?" Rekao je: "Dajte im njihovo pravo (koje ste dužni da izvršite kao prema svojim starješinama i vladarima), a molite Allaha za svoje pravo da vam ga dadne."

Zato nam jedini i osnovni cilj mora biti odvraćanje od robovanja "stvorenjima" ka robovanju Jednom i Jedinom Stvoritelju Allahu, dž.š. koji nas je uputio na Pravi put i pozvao nas da se njega držimo ne pretjerujući niti popuštajući u vjeri.

        

 

 

 

Foto/

Sarajevo: Dr. Felah sa članovima UO i aktivistima Centra za dijalog Vesatijja

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine