digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Categories

Ovako, neprirodno, uspostavljen sistem vrijednosti, odveo je čovjeka u neprestanu, beskompomisnu borbu za imetkom i položajem i zavadio ga sa istinskim vrijednostima na ovom svijetu, Bogom i dobrim ljudima oko…
Salim ibn Meakil, Ebu Abdillah, je oslobođeni rob Ebu Huzejfe, r.a. Bio je rob perzijskog porijekla pa ga je oslobodila Ebu Huzejfina supruga Subejta, kao malog dječaka. O njemu se…
Za muslimane, Kur'an Časni predstavlja tekst upute, izvor i esenciju poruke koju je Uzvišeni Stvoritelj obznanio i poslao cijelom čovječanstvu. To je posljednja u nizu velikih objava koje su u…
U islamskoj tradiciji Bajram zauzima posebno mjesto, bez obzira da li je riječ o Ramazanskom ili Kurban-bajramu. Poštujući njegovu vjersku dimenziju,obilježavanje Bajrama je kroz historiju obogaćeno kulturnim događajimai običajima naroda…
...i da ispunite određeni broj dana, da veličate Allaha zato što vas je uputio i da budete zahvalni (El-­Beqare, 185).
Muslimanski vjernici su dočekali radosne dane Ramazanskog bajrama koji dolaze kao nagrada nakon mjesec dana posta. Koje su to neke od univerzalnih poruka ovih blagdanskih dana, te kako nas Bajram…
U posljednjem džuzu, 30, umjesto komentara navest ćemo nekoliko predaja o vrijednosti sura koje smo naučili već u mektebu a nalaze se u ovom džuzu. U hadisu kojeg bilježe Ahmed,Ebu…
Evo pripremamo se za rastanak sa najdražim gostom za vjernike, a to je mubarek mjesec ramazan. Poslanik, s.a.v.s., treba nam biti uzor u svim ibadetima, kako redovnim tako i dobrovoljnim,…
U pretposljednjem džuzu nalazi se 11 sura. Prva sura s kojom počinje džuz jeste Vlast (El-Mulk) poznata kod nas i kao Tebareke. Za ovu priliku navest ćemo nekoliko hadisa o…

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine