digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Categories

Devetnaesti džuz počinje interesantnim pitanjem o tome zašto Kur'an nije cijeli odjadanput objavljen. Odgovor Uzvišenog Gospodara je "da bismo njime učvrstili tvoje srce i mi ga tako polahko dostavljamo". (E-Furqan…
Devetnaesti džuz počinje interesantnim pitanjem o tome zašto Kur'an nije cijeli odjadanput objavljen. Odgovor Uzvišenog Gospodara je "da bismo njime učvrstili tvoje srce i mi ga tako polahko dostavljamo". (E-Furqan…
Sedamnaestog dana mjeseca ramazana se na mukabelama širom BiH uči osamnaesti džuz, koji započinje od 342. stranice te se završava s 361. stranicom Časnog Kur'ana. Ovaj džuz obuhvata dvije sure,…
Šesnaestog dana mjeseca Ramazana se na mukabelama širom BiH uči sedamnaesti džuz, koji započinje od 322. stranice te se završava s 341. stranicom Časnog Kur'ana. Ovaj džuz obuhvata dvije sure,…
Petnaestog dana mjeseca Ramazana se na mukabelama širom BiH uči šetnaesti džuz, koji započinje od 302. stranice te se završava s 321. stranicom Časnog Kur'ana. Ovaj džuz obuhvata završne stranice…
Četrnaestog dana mjeseca Ramazana se na mukabelama širom BiH uči petnaesti džuz, koji započinje od 282. stranice te se završava s 301. stranicom Časnog Kur'ana. Ovaj džuz obuhvata dvanaest stranica…
Znate li kako se zove osoba koja više voli vas, nego što voli sebe? Da vam pomognemo: ona je pored vas od prvih dana na ovom svijetu, voli vas bez…
Desetog dana mjeseca Ramazana se na mukabelama širom BiH uči jedanaesti džuz, koji započinje od 202. stranice te se završava s 221. stranicom Časnog Kur'ana. Ovaj džuz obuhvata šest stranica…
U vremenu opće devalvacije svega i svačega, a ponajviše osnovnih etičkih normi i postulata u svakodnevnim međuljudskim ophođenjima, sjedoci smo vrlo često jednog od temeljnih načela Hobbesove (Thomas Hobbes, 1588-1679)…

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine