50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Categories

Sedmog dana mjeseca Ramazana se na mukabelama širom BiH uči osmi džuz, koji započinje od 142. stranice te se završava s 161. stranicom Časnog Kur'ana. Ovaj džuz obuhvata devet stranica…
Šestog dana mjeseca Ramazana se na mukabelama širom BiH uči sedmi džuz, koji započinje od 122. stranice te se završava s 141. stranicom Časnog Kur'ana. Ovaj džuz obuhvata završne dijelove…
„O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijaha klonili, i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan…
Prvi čovjek i poslanik Adem a.s. je bio sa Gospodarom, sa Allahom uzvišenim u džennetu. Gledao je u Njega, slušao Ga
U današnjem džuzu muslimani će na mukabelama učiti ajete sure An-Nisa, u prijevodu Žene. U ovoj suri Uzvišeni Gospodar objašnjava status žene prema islamskom učenju te odnos između muškarca i…
Četvrtog dana mjeseca Ramazana se na mukabelama se uči četvrti džuz, koji započinje od 62. stranice te se završava s 81. stranicom Časnog Kur'ana. Ovaj džuz obuhvata petnaest stranica sure…
Žalosno je što mnogi ljudi kada govore o islamu pokušavaju Poslanika, s.a.v.s., predstaviti kao osobu koja je širila strah, jezu i trepet na one oko sebe. Istina je potpuno drukčija,…
Trećeg dana mjeseca Ramazana se na mukabelama uči treći džuz, koji započinje od 42. stranice te se završava s 61. stranicom Časnog Kur'ana. Ovaj džuz obuhvata posljednjih 8 stranica sure…
Poznato je da se u Sarajevu, u dvije džamije teravih-namaz klanja hatmom

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine