digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Ove godine mr. Jakub-ef. Salkica preuzeo je drugu rukovodeću funkciju nakon 25 godina uspješnog vođenja Medžlisa Zenica kao glavni imam. Ovo je, nakon Sarajeva, najveći i najsloženiji medžlis sa 71. džematom u kojem se duhovnost ogleda i u ogromnom broju hafiza, hadžija, učenika mekteba, vjernika svih generacija na svim namazima itd. Efendija Jakub je i dobitnik Plakete Preporoda, s obzirom na njegov doprinos u distribuciji i promociji naših novina na području Medžlisa Zenica

U nastavku donosimo priređenu skicu govora dr. Amira Karića, održanog na seminaru, koji je organizovala Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta, za profesore vjerskih predmeta u medresama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, u Tuzli 21. 8. 2023. godine. Dr. Amir Karić je aktuelni dekan Pravnog fakulteta u Tuzli, a završio je Gazi Husrevbegovu medresu u Sarajevu

Muslimansko-jevrejska inicijativa za mir i sjećanje - principi dijaloga Kavazović-Rosensaft zalog istini, pravdi i globalnom miru

U tekstu, koji je skraćeni oblik istoimene prezentacije, nastoji se na ograničenom prostoru ukazati na osnovne naznake o predstavljanju Islamske zajednice u BiH u medijskom prostoru u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu

Kada se razmatraju kompleksni odnosi između države i vjerskih zajednica, posebno u kontekstu Bosne i Hercegovine, ključno je uzeti u obzir normativni okvir koji oblikuje te odnose. Nakon što je BiH tražila revidiranje stavki Prijedloga ugovora između BiH i Islamske zajednice u BiH, postavlja se pitanje da li je ovakvo postupanje države intervencija u oblast koja je pokrivena članom 9 Evropske konvencije o ljudskim pravima

Stranica 1 od 2

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine