digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif
Mustafa Spahić

Mustafa Spahić

El-bugdu - Mržnja

Decembar 22, 2022

“I neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite, zato što su vam spriječili pristup Časnom hramu, nikako ne navede da ih napadnete! Jedni drugima pomažite u svakom dobru i dobročinstvu, moralu i čestitosti, a nikada se ne udružujte i ne sudjelujte u grijehu, griješenju i neprijateljstvu i bojte se Allaha. Uistinu, Allah strašno i žestoko kažnjava.” (Ma’ida, 2)

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine