50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg
Selman Selhanović

Selman Selhanović

Selman Selhanović  je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, odsjek za komparativnu književnost i filozofiju, a magistrirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Doktorsku disertaciju „Porodica i društvo u svjetlu ekonomsko propagandnog diskursa“ odbranio je 2014. godine. Dugogodišnji je novinar. Bio je urednik na TV Hayat, urednik lista novinara BH journalist , te prvi  je glavni i odgovorni urednik Bošnjačkog avaza, koji je prerastao u Dnevni avaz. Od 1994. godine je član redakcije Preporoda. Surađuje sa mnogim listovima i časopisima, piše književne kritike i recenzije, a objavio je više knjiga.

Email: selman@rijaset.ba 

SANUslovlje

Septembar 01, 2015

Zločin osporavanja jezika

Kad se izgube uzusi

Avgust 12, 2015

Nezadovoljstvo- poticaj ili prepreka napretku?

S pravom se danas možemo zapitati- ostaje li odista svijet na mladima? Pitanje možemo još proširiti na to - šta im kao stariji ostavljamo u amanet? Objektivno ne ostavljamo puno toga. Tek pojedinačno, ako ko već ima utjecajne roditelje. U suštini, krediti su davno potrošeni. Rijetki su tako oni kojima će šta ostati u naslijedstvo. Štaviše ni radna mjesta više nisu zagarantirana. Sve je više nezaposlenih i beznadežnih. I ko je kriv za to?

Stranica 4 od 4
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija