Važnost naučnog rada Ahmeda Sudija Bošnjaka

Autor: S.SEL. April 24, 2018 0

 

U Velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, 15. marta 2018. g., održan je Međunarodni naučni skup “Ahmed Sudi Bošnjak - život i djelo”. Organizatori skupa bili su: Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu, International Microfilm Center Noor iz New Delhija i Fondacija Mulla Sadra iz Sarajeva. S obzirom da se o ovom bosanskohercegovačkom autoru malo zna namjera skupa bila je da se našoj naučnoj, stručnoj i široj javnosti ukaže na značaj Ahmeda Sudija i njegovog naučnog djela. Na skupu su prisustvovali

stručnjaci iz različitih domena orijentalne filologije (arabistike, iranistike, turkologije), te historije kulture i civilizacije, iz Bosne i Hercegovine, drugih zemalja Balkana, Turske i Irana.

Sličica Želim Print

Kao domaćin i predsjednik Organizacionog odbora pozdravnu riječ je uputio direktor Gazi Husrev-begove biblioteke mr. Osman Lavić, a prisutnima su se još obratili Ghobad Solejmani, direktor Fondacije Mulla Sadra, dr. Mehdi Khajeh, direktor Internacionalnog Microfilm Centra Noor iz New Delhija, te rektor Univerziteta u Sarajevu dr. Rifat Škrijelj.

Nakon uvodnog izlaganja Seyyeda Alija Asghara Mirbagherifarda, profesora perzijske književnosti Univerziteta u Isfahanu, svoje referate iznijelo je 16 izlagača u četiri sesije. Među izlagačima su bili: dr. Aladin Husić, mr. Aida Mujezin, dr. Munir Drkić, dr. Slobodan Ilić, mr. Osman Lavić, dr. Ali Temizel, dr. Sabaheta Gačanin, dr. Mubina Moker, Dragica Živkova, dr. Ozan Yilmaz, dr. Đenita Haverić, dr. Namir Karahalilović, mr. Madžida Mašić, dr. Adnan Kadrić, dr. Toufiq Hashempur Sobhani.

U okviru naučnog skupa održana je promocija reprint izdanja rukopisnih djela Tadžu teradžim i Ihja ulumu-d-din iz fonda Gazi Husrev-begove biblioteke koja su štampana u saradnji sa Internacionalnim Microfilm Centrom Noor iz New Delhija. Promotori su bili hafiz Haso Popara, bibliotekar na fondu rukopisa Gazi Husrev-begove biblioteke, dr. Mehdi Hadž Piri, direktor Centra Noor iz New Delhija i dr. Ghobad Soleimani, direktor Fondacije Mulla Sadra iz Sarajeva.

 

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro