Održano savjetovanje dekana i prodekana islamskih fakulteta

Autor: April 27, 2018 0

Savjetovanje dekana i prodekana za nastavu islamskih fakulteta u organizaciji Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održano je 25. i 26. aprila 2018. godine na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru

Savjetovanju su prisustvovali direktor Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Ibrahim-ef. Begović, stručni saradnik u Odjelu za visoko obrazovanje Uprave za obrazovanje i nauku dr. Ekrem Tucaković, dekan Fakulteta islamskih nauka dr. Zuhdija Hasanović, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici dr. Halil Mehtić i prodekan za nastavu dr. Mensur Valjevac, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću dr. Fuad Sedić i prodekan za nastavu dr. Izet Terzić, dekan Fakulteta za islamske studije dr. Enver Gicić i prodekan za nastavu dr. Admir Muratović.

Nakon pozdravnih riječi predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Srbiji muftije dr. Mevluda Dudića i dekana FIS dr. Gicića, te predstavljanja temeljnih aktivnosti Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta i pojedinačno svih fakulteta, u fokusu razmatranja učesnika su bili oblici međufakultetske saradnje, te mogućnost formiranja stručnog tijela sastavljenog od dekana i prodekana visokoškolskih i naučnoistraživačkih ustanova Islamske zajednice.

Direktor Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Ibrahim ef. Begović kazao je da Uprava za obrazovanje, uz praćenje rada svih fakulteta, radi zajedno s fakultetima na pripremama novih studijskih programa, a kao rezultat tog rada su i dobijene saglasnosti Rijaseta za pokretanje po dva nova studijska programa na Fakultetu islamskih nauka i Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici. Istakao je da je u fazi pripreme elaborat o programu cjeloživotnog obrazovanja u Islamskoj zajednici, a u proteklom periodu su učinjene značajne aktivnosti u vezi projekta osnivanja univerziteta Islamske zajednice.

Naglašavajući da će Uprava podržavati sve konstruktivne prijedloge u pogledu razvoja obrazovanja, direktor Begović je ukazao da je u usvojenoj Strategiji razvoja visokog obrazovanja naglašen značaj razvoja institucionalnih oblika saradnje između visokoškolskih ustanova Islamske zajednice što, između ostalog, uključuje zajedničko strateško planiranje visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada, prepoznavanje zajedničkih ciljeva i potreba, usvajanje i primjenu relevantnih akademskih standarda i kriterija rada, kreiranje profila studija i izradu studijskih programa, razmjenu studenata, nastavnika i istraživača, formiranje zajedničkih katedri, odsjeka i naučnoistraživačkih timova i sl. Također Strategija je predvidjela formiranje senata visokoškolskih i naučnoistraživačkih institucija Islamske zajednice.

Podrška institucionaliziranju međufakultetske saradnje

Dekani i prodekani za nastavu fakulteta Islamske zajednice u okviru rasprave o međufakultetskoj saradnji podržali su prijedlog da se u narednom periodu razmotre konkretne aktivnosti u pogledu institucionaliziranja međufakultetske saradnje. Ova saradnja mogla bi se odvijati u različitim oblicima kao što je razmjena profesora na nivou katedri, razmjena studenata, ustanovljavanje zajedničkog semestra ili pokretanja zajedničkih studijskih programa.  

Dr. Zuhdija Hasanović je istakao da je Fakultet islamskih nauka pokrenuo zajednički studijski program sa bogoslovnim fakultetima i da je razumljivo da takvih projekata bude i među islamskim fakultetima. On je naglasio da pokretanjem novih studijskih programa FIN ima potrebu za većim angažmanom profesora i da računaju na profesore islamskih fakulteta. 

Dr. Halil Mehtić je kazao da je razmjena profesora i studenata trend u svijetu i da je pravo čudo što do sada nismo imali konkretne oblike saradnje. Dr. Sedić kao primjer moguće saradnje naveo je formiranje komisija za odbranu magistarskih ili doktorskih radnji od najiskusniji profesora s islamskih fakulteta.

Vijeće dekana i prodekana

U raspravi o formiranju stručnog tijela, koje je u Strategiji o razvoju visokog obrazovanja označeno kao senat visokoškolskih ustanova, pružena je puna podrška realizaciji ovakve ideje, ali je naglašeno da termin „senat“ nije adekvatan i predloženo je da bi to moglo biti vijeće dekana, prodekana i direktora naučnih instituta. Ono bi bilo najviše neformalno stručno i akademsko tijelo za razmatranje stručnih i akademskih pitanja, posebno koja se odnose na nastavnu, naučnu i stručnu djelatnost fakulteta Islamske zajednice, nastavnonaučnog i naučnoistraživačkog rada, nastavnih planova i programa, njihove primjene i realizacije, međusobne saradnje, te općenito razvoja visokog obrazovanja. Tijelo bi imalo savjetodavno-stručnu ulogu u pitanjima visokog obrazovanja i odgoja, obrazovnih politika, reforme visokog obrazovanja, razvoja mehanizama za uspostavu i osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju i naučnoistraživačkog rada. Ovo tijelo bi donosilo preporuke i mišljenja. 

Nakon rasprave i podrške formiranju ovakvog tijela dogovoreno je da se u narednom periodu razmotre modeli, način rada i konkretna područja djelovanja.  

Prijem kod predsjednika Mešihata

Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji muftija dr. Mevlud ef. Dudić primio je dekane i prodekane predvođene direktorom Uprave Ibrahim-ef Begovićem 26. 04. 2018. godine i upoznao ih s radom Mešihata i odgojno-obrazovnim procesima u ustanovama IZ-e u Srbiji s posebnim osvrtom na Fakultet za islamske studije.

Također muftija Dudić je prisustvovao početnom i završnom dijelu savjetovanja.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro