digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Zanemarene činjenice o Ibn Tejmijji i njegovim učenicima i kolegama (1)

Autor: Jusuf Džafić Januar 29, 2021 0

Jedan od učenjaka čije ime i djelo se nerijetko napada te u isti mah i zloupotrebljava u različitim vjersko-ideološkim matricama jeste i Ibn Tejmijje. Tako je, primjera radi, vankontekstualno i tendenciozno korištenje njegovih rečenica jedan od glavnih argumenata u napadima na tesavvuf

 

Ibn Tejmijje (1263-1328), glasoviti hanbelijski učenjak, često se zloupotrebljava u raznoraznim modernističkim pokretima, kako onim desničarski orijentisanim, tako i onim ljevičarskim. Slična je situacija i sa njegovim učenicima i kolegama. Stoga ćemo u ovom radu iznijeti nekoliko interesantnih fakata o samom imamu Ibn Tejmijji i njegovim najpoznatijim učenicima i kolegama: Ibnu-l-Kajjimu, Zehebiju, Ibn Kesiru i Mizziju.

1 - Imama Ibn Tejmijju njegovi učenici oslovljavaju sa kaddesellahu ruhahu (Allah mu prosvijetlio dušu).

  Ibn Tejmijje nije zapisao osobno sve svoje brojne fetve. To su radili uglavnom njegovi učenici, skupivši ih u jedan zbornik fetvi, nazvavši ga Medžmu'u-l-fetava šejhu-l-islam Ibn Tejmijje, kaddesellahu ruhahu (Zbornik fetvi šejhu-l-islama Ibn Tejmijje, Allah mu prosvijetlio dušu). Štaviše, Ibn Tejmijjini učenici su svoga šejha oslovili sa apozicijom kaddesellahu ruhahu (Allahu mu prosvijetlio dušu) na više od 180 mjesta u Zborniku. (Izvor: Ibn Tejmijje, Medžmu' el-fetava, Medžme' el-melik Fehd li tibaa el-Mushaf eš-šerif, Medina, 1995, passim). Ovaj podatak je još zanimljivi, ako se uzme u obzir da se izraz tipa kaddesellahu ruhahu koristi isključivo u tesavvufskim, sufijskim krugovima.

Cijeli tekst u printanom i digitalnom izdanju.

2 - Imam Ibnu-l-Kajjim (1292-1350), učenik imama Ibn Tejmijje, upućuje Uzvišenom Allahu dovu da osvijetli Ibn Tejmijjino turbe.

- Imam Ibnu-l-Kajjim, najistaknutiji učenik imama Ibn Tejmijje i hanbelijski učenjak, dovio je Allahu, dž.š., da osvijetli turbe njegovog učitelja. To je ujedno i svjedočanstvo da je Ibn Tejmijjino turbe podignuto odmah po njegovom preseljenju na ahiret, te da se Ibnu-l-Kajjim nije protivio njegovom podizanju. Tako Ibn Kajjim kaže, na početku svoje knjige Esrar es-salahKazao mi je šejhu-l-islam Ibn Tejmijje, neka Allah prosvijetli njegovu dušu (kadesellahu ruhahu) i osvijetli njegovo turbe (nevvere darihahu), jednog dana... (Izvor: Ibn el-Kajjim, Esrar es-salah, Dar El-Muslim, Kairo, 2007, str. 39) 

  U arapskom izvorniku je upotrebljen izraz „darih“. Izraz darih, kako stoji u arapskim rječnicima, označava, između ostalog, zidani grob, odnosno grobnicu, mauzolej, turbe i sl. Inače, riječ grobnica je izvorna slavenska, riječ mauzolej je grecizam, odnosno helenizam, tj. riječ porijeklom iz grčkog jezika, dok je riječ turbe arabizam, tj. riječ porijeklom iz arapskog jezika, odnosno turcizam, tj. riječ koji je u naš jezik ušla preko turskog jezika. U našem jeziku se riječ grobnica koristi općenito za zidane grobove, riječ mauzolej uglavnom za nemuslimanske grobnice, dok se riječ turbe koristi isključivo za muslimanske grobnice.

3 - Imam Zehebi (1274-1348), učenik imama Ibn Tejmijje, navodi da su ashabi i tabiini praktikovali tesavvuf.

  Imam Zehebi, glasoviti Ibn Tejmijjin učenik i šafijski učenjak, u svome poznatom leksikonu Sijer e'lam en-nubela' , obrađujući biografiju šejhu-l-islama Abdullaha ibn Muhammeda ibn Alije el-Herevija (1006-1088), poznatog mutesavvifskog šejha, kaže o tesavvufu ashaba i tabiina: Šejhu-l-islam Abdullah ibn Muhammed ibn Alija el-Herevei, imam, uzor, veliki hafiz (hadisa)... (Izvor: Ez-Zehebi, Sijer e'lam en-nubela', Muessese er-Risale, Bejrut, 1985, sv. 18, str. 503) Ta, kako je sladak tesavvuf ashaba i tabiina! Oni se nisu upuštali u dotične opasnosti i vesvese, već su oni robovali Allahu, bili Mu ponizni i pozudavali se u Njega. Oni su prema onima koji su strahovali od Allaha bili milosrdni, a prema Njegovim neprijateljima su bili borbeni. Hitali su ka pokornosti, a klonili su se lažnog govora... (Izvor: Ez-Zehebi, Sijer e'lam en-nubela', sv. 18, str. 510)

4 - Imam Imaduddin Ibn Kesir (1302-1373), učenik imama Ibn Tejmijje, bio je mutesavvif i jedno vrijeme pripadnik šazilijskog tarikata. 

 

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine