Islamska zajednica u tranzciji i tranzicija u Islamskoj zajednici

Autor: Alen Duraković Juni 10, 2017 0

Naime, radi se o pojavi angažovanja „civila“ (osoba koja nije završila vjersku školu, već joj je životna vokacija neko drugo interesovanje, npr. ljekar, inžinjer, pravnik i sl.) na mjesto predsjednika, sekretara i blagajnika u medžlisima, a razlog tome je „otvorenost Zajednice prema svijetu“. Dok se recimo za predsjednika ljekarske komore bira ljekar, za predsjednika biznis asocijacije se bira neko od istaknutih biznismena, za advokatsku komoru opet se bira neko od advokata, jedino se u Islamskoj zajednici zadržalo to da predsjednik medžlisa treba da bude neko ko nije „vjersko službeno lice ili profesor islamskih nauka“ i sl., nego na tom mjestu treba da bude neko izvan vjerskih službenih lica. Da li je spomenuta pojava zaista neophodna sadašnjoj instituciji Islamske zajednice ako se zna da je u periodu iza I i II svjetskog rata postojala tendencija nadzora vjerskih zajednica baš preko „civila“ koji su trebali predstavljati „vrata ili prozor za ostali svijet“.

Današnji svijet je u stalnom kretanju, hiperprodukciji i hiperpotrošnji. Svakodnevna promjena prosto predstavlja model ponašanja koji, ako se ne prati, čovjeka udaljava od aktuelnih i važnih stvari koje mogu imati utjecaja na kvalitet njegovog života i razvoj karijere.

Svakodnevne navike koje čovjek ima su promjenljive i kada čovjek pogleda u svoju prošlost, može da vidi kako i na koji način je njegova promjena tekla i u kom pravcu.

Religija kao sastavni dio čovjeka, u zavisnosti kako i na koji način je prihvata, kod čovjeka igra značajnu ulogu u životu. U zavisnosti od okruženja čovjek izgrađuje prisan ili „hladan“ odnos sa religijom. Vrlo često čovjekova religijska opredjeljеnja i ubjeđenja mogu biti predmetom spornosti i trpljenja. Religija je utkana u kulturu čovjekovog življenja i onda kada čovjek radi svakodnevno određene radnje, smatrajući ih „normalnim“ ili „podrazumijevanim“ i ne razmišlja o historiji tih postupaka, kada, zašto i kako su nastali.

U prošlosti je dobar dio Evrope bio u vlasti Crkve, religija je odlučivala o progresu i napretku, zakonima i propisima. U ime religije je spaljeno skoro pet miliona žena koje su optužene da se bave vještičarenjem. „Predstavnici Boga“ na Zemlji su izdavali knjige „biblije za mučenje i ubijanje vještica“ na hiljadama stranica u namjeri da zadovolje „svoga Boga“ i steknu njegovu naklonost. Gledano sa današnje distance to je bila pobuna protiv bilo kakvog ženskog aktivizma i uključenosti u društvo. Tranzicija označava kretanje, prelazak, promjenu mjesta i kretanje u nekom pravcu, u ovom slučaju ka unaprjeđenju životnih okolnosti i položaja države i njenih građana. Uporedo sa kretanjem društva dolazilo je i do transformacije institucija koje je to društvo ustanovilo. Jedna od mnogobrojnih institucija koja je pratila tranziciju društva kroz transformaciju rada i djelovanja jeste Islamska zajednica.

Cijeli tekst u štampanom izdanju “Preporoda”

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro