50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

FIN: Jedan doktorand i šest magistranata

Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu u periodu 12-14 juni ove godine odbranjena je jedna doktorska teza i pet magistarskih

Novi doktor nauka je Rifet Šahinović, profesor Medrese Džemaludin Čaušević u Cazinu, koji je doktorirao s temom "Muhammed Asad- potraga za racionalnošću u klasičnim komentarima Kur'ana". Profesor u Elči Ibrahim-pašinoj medresi Safet Durguti magistrirao je na predmetu akaid. Azmir Jusufi je  odbranio magistarski rad o temi: "Šerif Ahmeti i njegov doprinos u prevođenju i tumačenju Kur'ana na albanskom jeziku". Radi kao odgajatelj u Allaudin“ medresi u Prizrenu, Kosovo. Damir Babajić, imam iz MIZ Srebrenik magistrirao je na zanimljivoj temi o utjecaju religioznosti roditelja na kvalitet brige o djeci s invaliditetom. Elmir Mašić, imam u Prači, MIZ Sarajevo, odbranio je magistarski rad na temu: "Aspekti kur’ankog i’džaza - Analiza djela al-Qur’an al-mu’džiza al-kubra Muhammeda Abu Zahraa". Imam Ali-pašine džamije u Sarajevu Muhamed Hafizović odbranio je rad „Predstavljanje islama u djelu Darka Tanaskovića“. Ahmed Hatunić, direktor Behram-begove medrese u Tuzli magistrirao je s temom  „Šerijatskopravni aspekt u djelu Šabana Hodžića“. Ovo je veliki doprinos naučnoj misli i važni događaji za Islamsku zajednicu kao i kolektive iz kojih kandidati dolaze. 

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija