digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Poklon prilikom sklapanja ugovora

Autor: Fetva-i emin Enes Ljevaković April 17, 2020 0

Pitanje: Moja supruga je kao direktorica jedne firme, sklapajući posao u uslovima najboljim za svoju firmu, od klijenta na poklon dobila stan. Posao nije sklopila vodeći se željom za poklonom nego je odabrala ono što je najbolje za posao i njenu firmu i svakako bi odabrala tog klijenta. Interesuje me je li to haram, pošto nijedno nismo sigurni?

 Odgovor:

Ako je firma koju ona zastupa u vlasništvu jednog ili više fizičkih lica, ona treba svoje poslodavce upoznati o tom poklonu, pa ako joj oni dozvole uzimanje tog poklona može ga uzeti. Vlasnici firme mogu nju nagraditi iz vlastitih sredstava ili sredstava firme, pa je još preče da joj mogu odobriti primanje poklona kojeg je dobila zbog rada u njihovoj firmi. 

Ako je firma u kojoj ona radi u društvenom vlasništvu, smatramo da ona ne treba prihvatiti taj poklon, pa čak ako bi joj to članovi upravnog/nadzornog odbora to i odobrili. Oni su predstavnici društvenog (zajedničkog) kapitala, a ne njegovi vlasnici, i ne mogu odobriti primanje tako vrijednog poklona s obzirom na to da primanje tako vrijednog poklona otvara prostor za koruptivne namjere i postupke direktora firme, članova upravnog/nadzornog odbora i poslovnih partnera firme. 

Činjenica da je ta firma tada bila najpovoljnija ne znači da će i na budućim tenderima biti takva situacija. Primanje velikog poklona od njih može uticati na njeno donošenje odluka u budućnosti kada se ta firma ponovo pojavi na tenderima, bilo da ona sama poželi da im učini protuuslugu ili da oni to od nje zatraže. 

Buharija bilježi da je Allahov Poslanik, a.s., poslao čovjeka da sakuplja zekat. Kada se vratio sa zekatom rekao je: „Ovo je vaš zekat, a ovo je poklonjeno meni.“ Tada je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Da si sjedio u kući svojih roditelja pa pričekao, da li bi ti donijeli te poklone? Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, ko uzme što od njega (zekata), donijeće to na Sudnji dan natovareno na vratu.“ (El-Buhari, 2597) Ovdje je riječ o zekatu tj. o zajedničkom dobru.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine