digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Tri pouke 1. džuza

Autor: April 23, 2020 0

Ove poruke je najlakše razumjeti čitajući prijevod navedenog džuza


Najveća mudrost je biti zahvalan

Prvi ajet prve sure, čime izražavamo zahvalnost Allahu, s  Bismilom je najčešća kur'anska rečenica koja se izgovora tokom života, jer pored stalnog učenja u namazu naše dove počinju ovom zahvalom. Da je zahvalnost mudrost života nalazimo u suri En-Nisa te opisu šta je mudrost kod Lukmana, čovjeka koji je sinonim za mudrog čovjeka: „A Mi smo Lukmanu mudrost darovali: "Budi zahvalan Allahu! Ko je zahvalan, čini to u svoju korist, a ko je nezahvalan - pa, Allah je, zaista, neovisan i hvale dostojan." (Lukman, 12)

Čuvaj svoju najvažniju titulu

Na Ovom svijetu ljudi nastoje steći različite titule. Međutim, najvažnija titula koju svaki čovjek ima, bez obzira na obrazovanje i status u svom društvu, jeste titula halife - namjesnika na Zemlji koja se ogleda u izvršavanju Allahovih naredbi i čuvanja od zabrana.

Kao namjesnik uči dove za svoje potomstvo

Na kraju džuza spominje se Ibrahim, a.s. koji je ispunio svoju ulogu halife, izvršavajući sve Božije zahtjeve, naredbe (kelimat), ali i dovio da njegovo potomstvo budu imami, vođe na Ovom svijetu. Dova mu je ispunjena što se čita u nastavku, na samom kraju džuza, pa se spominju drugi poslanici koji su došli poslije njega. Inače, jedna od najpoznatijih dova koju svakodnevno učimo jeste Ibrahimova: Rabbi džalni mukime ssalati ve min zurrijjeti...
Učeći za sebe Ibrahim, Allahov prijatelj, uvijek je dovio i za svoje potomstvo da budu na Ispravnom putu ili je učio zajedno s njima dove, koje se spominju na kraju ovog džuza.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine