digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Osmi džuz Kur'ana: Razgolićenost – šejtanov način zavođenja

Sedmog dana mjeseca Ramazana se na mukabelama širom BiH uči osmi džuz, koji započinje od 142. stranice te se završava s 161. stranicom Časnog Kur'ana. Ovaj džuz obuhvata devet stranica sure El-En'am te 12 stranica sure El-E'araf

Postoji prelijepa veza između poruke sure El-En'am i sure El-Bekare, a sve je to priprema za suru El-E'araf koja se bavi sukobom istine i zablude: „On vas po položaju jedne iznad drugih uzdiže da bi vas iskušao u onome što vam daje.“ El-En'am, 165.

Zajednička poruka ovih triju sura vjernicima je: „O vjernici, nakon što ste iz sure El-En'an shvatili važnost monoteizma u praksi i vjerovanju, Allah, dž.š., vam je dao vlast na Zemlji i mogućnost upravljanja njenim bogatstvima. Vjernici, vi ste odgovorni za širenje mira i prosperiteta, kao što vam poručuje sura El-Bekare, pa da li se borite na strani istine, što vam poručuje sura El-E'araf?“

El-E'araf je mekkanska sura koja je objavljena nakon sure Sad. Ima 206. ajeta.

Sura je objavljena u vrijeme najžešćih sukoba između muslimana i nevjernika, u vrijeme kad je Muhammedu, a.s., naređeno javno pozivanje u vjeru. To je novo poglavlje u historiji islama, poglavlje javnog obznanjivanja vjere te je u tom periodu objavljena ova sura koja govori o borbi istine i zablude.

Sura El-E'raf započinje s iznošenjem sukoba između Adema, a.s., i Iblisa, potom prelazi na dijalog stanovnika Vatre i Dženneta, da bi se potom spomenuli sukobi između vjerovjesnika i naroda kojima su poslati. Sura nam ukazuje da je rezultat sukoba uvijek bio poraz nasilnika, a od muslimana traži da zauzme svoje mjesto na strani istine i dobra. Ne spominje se neutralna grupa, jer čovjek položaj mora biti jasno određen: „Ali, oni su ga lažnim smatrali, pa smo njega i one koji su bili uz njega u lađi spasili, a one koji u dokaze Naše nisu vjerovali – potopili; uistinu, oni su pravi slijepci bili.“ El-E'araf, 64.

Od postanka čovječanstva pa sve do današnjih dana, traje neprestana borba između potomaka Adema, a.s., i Iblisa. O tome nam govori i sura El-E'araf od 20. Do 22. Ajeta.

Iblis je prevario Adema, a.s., i Havvu: „I na prevaru ih zavede.“ El-E'araf, 22.

Pogledajte kako se je prokletnik fokusirao na jednu posebnu vrstu grijeha – razgolićavanje. To se jasno vidi iz slijedećih ajeta: „I šejtan im poče bajati da bi im otkrio stidna mjesta njihova, koja su im skrivena bila...“

Šta je bila posljedica toga?  „I na prevaru ih zavede. A kad oni drvo okusiše, stidna mjesta njihova im se ukazaše i oni po sebi džennetsko lišće stavljati počeše. "Zar vam to drvo nisam zabranio?!" – zovnu ih Gospodar njihov – "i rekao vam: 'Šejtan vam je, zbilja, otvoreni neprijatelj.'"

Zbog toga je Uzvišeni Allah naredio pokrivanje i skrivanje stidnih dijelova tijela: „O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali, odjeća čestitosti, to je ono najbolje. – To su neki Allahovi dokazi da bi se oni opametili.“ El-E'araf, 26.

Ovo je snažna poruka nama koji živimo u modernom društvu, gdje je razgolićavanje pokazatelj stepena civilizovanosti. U momentima dok muslimanke širom planete prolaze kroz teške trenutke zbog hidžaba, i dok nam omladina grca u nemoralu, potrebno se je vratiti porukama Kur'anam i vidjeti da je širenje razvrata jedna od osnovnih šejtanovih metoda kojima zavodi posebno mlade. Poslušajmo savjet našeg Gospodara i vodimo računa o našoj čednosti i časti!

 

 

 

 

 

 

 

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine