Islamska duhovnost u filozofiji, nauci i umjetnosti

Autor: Septembar 23, 2017 0

U prostorijama Centra za istraživanje i unaprjeđenje duhovne i kulturne baštine u Bosni i Hercegovini u Tekiji u Stocu, 9.sepetembra održan je naučnu skup „Islamska duhovnost u filozofiji, nauci i umjetnosti“. Na ovom simpoziju svoja izlagači su bili: dr. Elvir Musić, doc dr. Munir Drkić, Filip Mursel Begović, dr. Amina Šiljak- Jesenković, prof. dr. Nevad Kahteran, prof. dr. Fahira Fejzić- Čengić, prof. dr. Fatoma Lačević, Mirsad Sinanović, Enes Ratkušić, Alija Dilberović i mr. Zajim Kruško.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro