50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Idžaze: Porijeklo „stranih“ diploma

Autor: Alija Rahman Februar 21, 2020 0

Velike i istinske uleme danas ne nedostaje hvala Allahu, ali ima mnogo i ovih drugih koji, bilo da su mentori ili učenici žele instant nauku, blic informaciju, površno znanje i brzo stečenu diplomu. Navedeni problem je uočavao čuveni imam Aš-Šatibi još za svoga vremena, a šta onda kazati za generacije poslije ili čak nas danas. 

Kako onda verificirati, legalizirati i u konačnici legitimirati  diplome kurra hafiza sedam ili deset kiraeta kod nas u Bosni i Hercegovini?  Naime,  islamska tradicija u BiH itekako poštuje diplome kao vezu do Poslanika a.s., po vertikali, ali kako smo spomenuli, svugdje u svijetu je znano čija se diploma u kiraetima zbog jačine seneda bespogovorno prihvata, ali isto tako, ista se od svakoga ne prihvata, ili ju je pak potrebo provjeriti. Mehanizam za vrednovanje i provjeru diploma kod nas, bi mogao biti pronađen u spomenutoj uspostavi odsjeka za kiraete Kur'ana pri Centru za Kur'an i Sunnet i spomenute institucije Šejhu-l-kurra'a Islamske zajednice u BiH. Šejhu-l-kurra bi prema kriterijima izučavanja kiraetā Kur'ana, ponajprije provjeravao, verifikovao i dao institucionalni kredibilitet diplomama izdatim u BiH.

Pročitajte cijeli tekst ovdje.

Nadalje i vrlo važno, utvrđivao bi porijeklo “strane“ diplome, kredibilitet potpisnika/mentora iste, te shodno procjeni zahtijevao ispit za onoga ko priloži diplomu nepoznatog šejha. Mehanizam provjere i legitimacije diploma je suštinski važno uspostaviti, jer bi se na taj način kontrolisala i podvrgnula potvrdi svaka diploma pristigla sa „nepoznate adrese“.U tom smislu, može se ići i korak dalje, te precizno odrediti i imenovati  poznate i priznate profesore i mentore na univerzitetima ili centrima kiraetske nauke diljem islamskog svijeta gdje studiraju naši studenti, a čije bi diplome nakon uvida bile bespogovorno priznavane i verificirane. U suprotnom, svaka priložena bi podlijegala provjeri. Time bi se zapravo, praktično sačinio i registar bosanskih kurra hafiza uz detaljne podatke, gdje i na koji način  su učili, te od koga su dobili diplomu, ali i potvrdila legitimnost i institucionalno priznavanje njihovog budućeg podučavanja i prenošenja diplome na druge. Što je najvažnije,  sačuvao bi se Kur'an od zloupotreba i manipulacija. Sve navedeno vidim iznimno važnim za učiniti, a vrijeme će pokazati da je navedeno već sada neophodno formatirati i to ne samo glede proučavanja kiraetā Kur'ana, već i drugih tradicionalnih znanosti. 

Kurs „brzog“ čitanja

Naime, nedavno je u Sarajevu održan seminar iz oblasti hadisa u organizaciji jedne Fondacije, kojem su prisustvovali hafizi i imami iz Bosne i Hercegovine. Na seminaru je čitano jedno od hadiskih dijela, a mentor je bio izvjesni predavač iz Kuvajta. Po završetku seminara, svi prisutni su dobili diplome za uspješno završen kurs „brzog“ čitanja i analiziranja dotičnog hadiskog djela, iako bez ispita i provjere znanja. A, šta se to može i naučiti za dva dana da bi se polagao ispit za diplomu? Ovaj metod je poznat u arapskom svijetu, i zasigurno ima i svoje dobre strane, ali ono što može biti problem jeste: a) da li je seminaru prisustvovao makar jedan muhaddis sa naših fakulteta ili muderris hadisa iz naših medresa?; b)zašto se manipulira pojmom diplome ako je jasno da je ona simbol seneda kao duhovne vertikale do Poslanika a.s.? c)jesmo li mi zaista potrebni da pored naše uleme i to vrsne, „brzo“ čitanje učimo od prijatelja „stranaca“? Unazad godinu dana, sličnih primjera je bilo i kada je riječ o hifzu Kur'ana i tefsira. 

Potražite Preporod aplikaciju za android i iOS uređanje. Instalirajte odmah i uživajte u sadržaju. 

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija