digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Dva nova kurra hafiza

Autor: Decembar 12, 2019 0

U Bosni je sve više mladih ljudi koji odluče naučiti Kur'an napamet. Ali su rijetki oni koji se odluče za posebno zahtijevnu disciplinu, tj. da nauče Kur'an učiti po sedam, odnosno, deset kiraeta. Za takvu spremu i poznavanje načina izgovaranja i učenja Kur'ana, oni stiču posebnu diplomu ili idžazu od ovlaštene osobe kurra hafiza. U našem regionu takvih je tek desetak osoba, a odnedavno su među njima dva nova člana hafizi Alija Rahman i Omer Faruk Bukurević. Izučavanje kiraeta i učenje Kur'ana napamet uz dodatno pamćenje više kiraetskih verzija učenja nezaobilazna je disciplina u tefsiru i fikhu.

Cijeli tekst u štampanom i digitalnom izdanju Preporoda

Kurra hafiz Alija Rahman

Hafiz mr. Alija ef. Rahman je imam džamije Kralj Fahd u Sarajevu. Sin je hadži Muhameda i Medina-hanume Rahman iz Šija kod Tešnja. U rodnom mjestu je završio osnovnu školu, a potom Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Još kao student je položio hifz. Završio je i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, gdje je i  magistrirao na Katedri za kiraet. Trenutno je na doktorskom studiju na ovom fakultetu. Oženjen je hafizom Hatidžom Kapo i otac je petero djece. On je 18. oktobra, 2019. godine od kurra hafiza prof. dr. Dževada Šošića dobio idžazetnamu za sedam kiraeta i njihovih četrnaest rivajeta po predajnom putu Šatibijje, te na taj način stekao časno zvanje kurra hafiza.

Stjecanjem ove diplome hafiz Rahman se svrstao među one koji su svoje idžaze uzeli od eminentnih autoriteta kiraetske nauke, veoma cijenjenog i poznatog  predajnog puta do Poslanika, a.s., uz učenje svakog kiraeta prema općeprihvaćenim uslovima i metodama koje su postavili autoriteti ove naučne oblasti. Iza ovog uspjeha hafiza Rahmana stoji šest i po godina permanentnog rada, učenja i preslušavanja pred mentorom. Put ovog specifičnog studijskog angažmana je podrazumijevao da se najprije savlada učenje svih rivajeta i kiraeta pojedinačno, tj., da se na teoretskom i praktičnom planu savladaju osnove (usuli) svih kiraeta,  a potom je hafiz Rahman započeo sa učenjem hatme po svih sedam kiraeta i njihovih rivajeta prema poznatoj metodi džem'a, proučivši na taj način cijeli Kur'an. Nezaobilazan segment ove discipline je i učenje napamet poznatog djela iz oblasti sedam kiraeta tj., Šatibijje, koju je uspješno savladao i analizirao shodno metodi ispitivanja svoga mentora, te prema njenim pravilima ovladao argumentiranjem kiraetskih razlika. 

Kurra hafiz Omer Faruk Bukurević

Hafiz Omer Faruk Bukurević je sin hadži Seida i Sabine. Rođen je 2. oktobra, 2001. u Sarajevu. Osnovnu školu započeo je u Visokom, a osnovno obrazovanje završio je odličnim uspjehom u OŠ "El-Manar" u Sarajevu 2016. godine. Bio je učesnik općinskog i kantonalnog takmičenja iz matematike sa zapaženim rezultatima. Bio je izuzetno aktivan u mektebu i učestvovao na različitim nivoima takmičenja iz vjeronauke. Tečno govori turski i engleski, a naučio je i arapski jezik. Hifz je položio 2016. godine, a nakon toga je nastavio sa izučavanjem Kur'ana. Nakon 13 mjeseci učenja Šatibijje i šest mjeseci polaganja, odnosno učenja Kur'ana po kiraetima, zadnje sure je položio tokom boravka na hadžu u Medini pred kurra' hafizom Ismail-ef. Čehićem koji mu je uručio idžazetnamu sa senedom (lancem prenosilaca) koji seže do Poslanika Muhammeda, a.s. Hafiz Omer trenutno pohađa 4. razred Gimnazije "Visoko". 

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine