50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Rijaset traži ljekare i vodiče za hadž

Rijaset IZ, Ured za hadž raspisao je konkurs za angažman stručnih vodiča i ljekara za ovogodišnji hadž u organizaciji Rijaseta IZ. Konkurs je otvoren 15. juna i trajat će 15. dana, Za angažman zdravstvenih radnika u organizaciji hadža 1436.H./2015. godine po Pravilniku o angažmanu zdravstvenih radnika, kandidat treba dostaviti slijedeće:

 

-          biografiju;

-          potvrdu da ima visoku (VSS, doktori medicine) ili srednju stručnu spremu (SSS, medicinski tehničari);

-          potvrdu o položenom stručnom ispitu, tj. da je samostalno odgovoran za svoj medicinski posao;

-          izjavu da poznaje medicinsku strategiju tretiranja kako individua tako i grupa;

-          izjava da je sposoban da pruža medicinsku pomoć grupama u pokretu;

-          izjavu da je obavio hadž, koje godine i je li bio angažiran kao zdravstveni radnik (za one koji su obavili hadž);

-          saglasnost od strane nadležnog organa ili ustanove kod koje je kandidat u stalnom radnom odnosu.

Napomena:

-          Prilikom izbora kandidata prednost će se dati onima koji su: komunikativni, koji posjeduju organizacijske sposobnosti i koji su spremni na timski rad.

-          Doktorice i medicinske sestre mlađe od 45 godina u slučaju da budu odabrane u ljekarsku ekipu dužne su obezbijediti mahrema kojeg plaćaju iz ličnih sredstava.

-          Ured za hadž zadržava pravo da dostavljenu dokumentaciju ne vraća kandidatu, niti ima obavezu pismenog obrazložena u slučaju da kandidat ne bude odabran u ljekarsku ekipu.

-          Aplikacija penzionisanih zdravstvenih radnika i onih koji nisu u stalnom radnom odnosu se neće razmatrati.

Prijave, sa naznakom „ZA KONKURS ZDRAVSTVENIH RADNIKA NA HADŽU 2015. G.“, slati na adresu: Ured za hadž, Ul. Zelenih beretki br. 17, 71000 Sarajevo

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

_______________________________________________________________________________

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Ured za hadž

Raspisuje

K o n k u r s

za angažman u vodičku službu u organizaciji hadža 1436.H./2015. godine

Po Pravilniku o vodičkoj službi kandidat treba dostaviti slijedeće:

-          biografiju;

-          potvrdu da ima visoku (VSS – neki od islamskih fakulteta) ili srednju stručnu spremu (SSS – neka od medresa - kopija diplome);

-          potvrdu ili izjavu da se služi arapskim ili engleskim jezikom;

-          izjavu da je obavio hadž, koje godine i je li bio angažiran kao vodič;

-          saglasnost i preporuku od strane nadležnog organa ili ustanove kod koje je kandidat u stalnom radnom odnosu.

Napomena:

-          Prilikom izbora kandidata prednost će se dati onima koji su: komunikativni, koji posjeduju organizacijske sposobnosti i koji su spremni na timski rad. Pri odabiru će se voditi računa o teritorijalnoj zastupljenosti.

-          Aplikacije kandidata za vodičku ekipu koji nisu ranije obavili hadž, neće se uzeti u razmatranje.

-          Ured za hadž zadržava pravo da dostavljenu dokumentaciju ne vraća kandidatu, niti ima obavezu pismenog obrazložena u slučaju da kandidat ne bude odabran u vodičku ekipu.

Prijave, sa naznakom „ZA KONKURS VODIČA NA HADŽU 2015. G.“, slati na adresu: Ured za hadž, Ul. Zelenih beretki br. 17, 71000 Sarajevo

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

_______________________________________________________________________________

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Ured za hadž

Raspisuje

K o n k u r s

za angažman šerijatskih konsultanata za žene u organizaciji hadža 1436.H./2015. godine

Po Pravilniku o šerijatskim konsultantima za žene, kandidatkinja treba dostaviti slijedeće:

-          biografiju;

-          potvrdu da ima visoku (VSS – neki od islamskih fakulteta) ili srednju stručnu spremu (SSS – neka od medresa - kopija diplome);

-          izjavu da je obavila hadž, koje godine i je li bila angažirana kao šerijatski konsultant za žene (za one koje su obavile hadž);

-          saglasnost od strane nadležnog organa ili ustanove kod koje je kandidatkinja u stalnom radnom odnosu.

Napomena:

-          Prilikom izbora kandidatkinja prednost će se dati onima koje su: komunikativnije, koje posjeduju organizacijske sposobnosti i koje su spremne na timski rad.

-          Osobe mlađe od 45 godina u slučaju da budu odabrane za angažman šerijatskog konsultanta za žene dužne su obezbijediti mahrema kojeg plaćaju iz ličnih sredstava.

-          Ured za hadž zadržava pravo da dostavljenu dokumentaciju ne vraća kandidatu, niti ima obavezu pismenog obrazložena u slučaju da kandidatkinja ne bude odabrana za angažman šerijatskog konsultanta za žene.

Prijave, sa naznakom „ZA KONKURS ŠERIJATSKOG KONSULTANTA ZA ŽENE NA HADŽU 2015. G.“, slati na adresu: Ured za hadž, Ul. Zelenih beretki br. 17, 71000 Sarajevo

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija