50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Poigravanje s emanetima

Autor: idruz Bušatlić Decembar 03, 2018 0

Za vrijeme bitke na Hendeku, na vrhuncu te Bitke živaca, desila se velika izdaja jevrejskog plemena Benu Kurejza, jer su prekršili dogovor sa Poslanikom, a.s., i tako doveli u delikatnu situaciju medinske muslimane.

Tada je Vjerovjesnik, s.a.v.s., stavio pod opsadu njihovu utvrdu, da bi napokon vođe Benu Kurejze pristale na predaju. Zatražili su da im Muhammed, a.s., pošalje Ebu Lubabu ibn Abdul-Munzira, s kojim su imali jake prijateljske veze od prije, pa da im on presudi umjesto Poslanika, a.s. Kada je Ebu Lubaba došao oni su ga pitali za savjet, a on je, priklonivši im se zbog svoje porodice i imetka, pokazao rukom ispod vrata, aludirajući tako da će biti pobijeni ako se predaju. Kasnije je izjavio da nije ni koraknuo a već je osjetio kako je izdao Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Shvativši to, otišao je u Poslanikovu džamiju i sam sebe privezao za jedan stub, zarekavši se da će tu ostati dok ne umre od gladi i žeđi ili dok mu ne bude oprošteno. Prenosi se da je nakon desetak dana došla Objava u kojoj Uzvišeni Allah kaže:

„O vjernici, Allaha i Poslanika ne varajte i svjesno emanete ne proigravajte, i neka znate da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje, i da je samo u Allaha nagrada velika. O vjernici, ako budete Allaha svjesni, On će vam kriterij (u srca) darovati i preko pogrešaka vaših će preći i oprostiti vam. - A Allahova dobrota je neizmjerna.“(Kur'an, 8:27-29)

O riječima Uzvišenog: ″emanete ne proigravajte″, Ibn Abbas, r.a., kaže: „Emanet jesu poslovi koji su povjereni ljudima, tj. farzovi. Pa kada se kaže: Ne proigravajte ih, to znači: Ne zanemarujte ih.“ A u drugoj verziji prenosi se da je rekao: „Nemojte varati Allaha i Njegovog Poslanika ostavljanjem njegovih sunneta i neposlušnošću prema njemu.“ A Es-Suddi je to protumačio ovako: „Ako ljudi iznevjere Allaha i Njegovog Poslanika, oni su time već iznevjerili svoje emanete.“

Tako je Ebu Lubaba iznevjerio emanet zastupništva Vjerovjesnika, s.a.v.s. Po mnogim učenjacima, citirani ajet je općenit i odnosi se na sve muslimane i emanete do Sudnjeg dana. Zapitajmo se koliko mi držimo do svojih emaneta ili možda sve više iznevjeravamo svoga Poslanika, a.s.? Naše porodice su nam emanet, zatim poslovi i obaveze koje smo preuzeli, a posebno emaneti vjere i domovine.

Da li izdajemo Pejgambera kada dozvoljavamo sebi i svojim porodicama da ostavljamo i zanemarujemo njegov sunnet (životni put), a slijepo slijedimo neke tuđe puteve i loše uzore? Da li izdajemo sunnet Poslanika, a.s., i svoju islamsku tradiciju kada izbjegavamo dati svome djetetu neko od imena njegovih unuka (Hasan i Husejn) ili supruga (Hatidža, Safija...) ili ashaba (Omer, Osman, Abdulah...), jer su „staromodna“? Gdje je tu ljubav prema Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.? Ko su uzori (modeli identifikacije) nama i našoj djeci? Jesu li to Poslanik i njegovi ashabi ili su to kojekakvi glumci, pjevači/ce i yutuberi?!

Od Esme, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., jedne prilike kazivao:„Ja ću boraviti kod svoga Havda (vrela), iščekujući ko će mi se pridružiti. Tada će neki biti odvedeni od mene, a ja ću reći: 'Moj ummet (to su moji sljedbenici)!' Biće mi rečeno: 'Ne znaš ti da su se oni poslije okrenuli od tebe!'“ (Buhari)

Molim Allaha, dž.š., da nas pomogne u ispunjavanju naših emaneta i sačuva nas licemjerstva i izdaje. Molimo Ga da nas učini od onih koji će na Ahiretu biti u društvu našeg Vjerovjesnika, s.a.v.s., pored njegovog Havda, i molimo Ga da nas sačuva iskušenja koja će biti uzrok da budemo odvedeni od Pejgamberovog Havda, amin!

Idriz ef. Bušatlić

Džemat Batuša, Medžlis IZ Gornji Vakuf

  1. novembar 2018. / 22. rebi'ul-evvel 1440.
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija