50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Tri pouke 20. džuza

Ove pouke je lakše razumjeti čitajući ajete ovog džuza.

 1.

Postoje ogromni napori da se racionalno svaki aspekt vjere objasni, ali postoje stvari koje je nemoguće racionalizirati. Neki odlomci u Kur'anu to potvrđuju, a oni su ujedno i iskušenje ljudima po pitanju vjerovanja, naročito danas u vremenu nauke. Jedan od tih ajeta jeste: "...Mi ćemo učiniti da iz zemlje iziđe jedna životinja koja će im reći da ljudi u dokaze Naše nisu uvjereni."

2.

Musa je ubio čovjeka zbog pristrasnog pomaganja čovjeku iz svog naroda. Ovaj primjer nam ukazuje da čovjek ne treba da staje pristrasno u nečiju odbranu, bez obzira što ga poznaje, čak i ako je njegova krv. Danas u društvu vidimo nered upravo zbog pristrasne pomoći onome koga poznajemo, naš je 'zemljak' ili nam je blizak, ali nepošten, nesposoban i slično.

3.

Ljudi se vole diviti osobama koji imaju ogromno bogatstvo umjesto da ih upravo ono podsjeti na to ko je istinski Vlasnik svake vrste bogatstva te da je pravo bogatstvo na Onom svijetu. "I iziđe on (Karun) pred narod svoj u svom sjaju. "Ah, da je i nama ono što je dato Karunu!" - govorili su oni koji su čeznuli za životom na ovom svijetu - "on je, uistinu, presretan." Teško vama!" - govorili su učeni - "onome koji vjeruje i čini dobra djela bolje je Allahova nagrada, a biće samo strpljivima pružena." I Mi smo i njega i dvorac njegov u zemlju utjerali, i niko ga od Allahove kazne nije mogao odbraniti, a ni sam sebi nije mogao pomoći. A oni koji su ranije priželjkivali da su na njegovu mjestu, stadoše govoriti: "Zar ne vidite da Allah daje obilje onome od robova Svojih kome On hoće, a i da uskraćuje! Da nam Allah nije milost Svoju ukazao, i nas bi u zemlju utjerao. Zar ne vidite da nezahvalnici nikad neće uspjeti?"

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine