50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Tri pouke 21. džuza

Ove pouke je lakše razumjeti čitajući ajete ovog džuza.

1.

S krćanima i jevrejima muslimani ne trebaju raspravljati o vjeri, ali ako dođe do rasprave Allah nam poručuje da pravednima odnosno dobronamjernima kažemo: "Mi vjerujemo u ono što se objavljuje nama, a naš Bog i vaš Bog jeste - jedan, i mi se Njemu pokoravamo." Upravo je sveobuhvatnost karakteristika islama koju muslimani trebaju isticati umjesto ograničavanja vjere i zatvaranja vrata razumijevanja izjavama da su krćani i jevreji već u Džehennemu. U svakoj osobi koja se pridržava načela monoteističkih religija nalazi se vjernik. Njega treba vidjeti, otkriti i s njim razgovarati.

2.

U suri Er-Rum govori se obećanju Allaha da će Bizantinci pobijediti Perzijance. Koliko god u Kur'anu bilo priča i detalja o prijašnjim narodima ili povijesti civilizacija koje su vremenski bliske Poslaniku, a.s. Kur'an nije historijska knjiga čiji je cilj hronologija i povijest naroda. Kur'an vjernika poziva ga da se bavi suštinom i vrijednostima shodno kontekstu. Kao što Poslanik, a.s. nije živio sudbinu, povijest i kulturu drugih naroda, već učio iz njihovih sudbina, događaja, rješenja tako i današnji muslimani trebaju učiti iz sudbina i situacija iz vremena Poslanika, a.s, a ne doslovno imitirati kulturu tog podneblja. Upravo razumijevanje islama kontekstualno, ali ne nauštrub brisanja konstitutivnih principa, daje islamu univerzalnost i svijetlu budućnost u svakom vremenu i prostoru.

3.

Koliko god racionalizirali svaku pojavu u našim životima ne treba zaboraviti ajet koji se nalazi u ovom džuzu: "Zbog onoga što ljudi rade, pojavio se metež i na kopnu i na moru, da im On dâ da iskuse kaznu zbog onoga što rade, ne bi li se popravili."

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine