Tradicija

Uprava za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice u okviru svojih redovnih aktivnosti afirmiranja porodice i porodičnih vrijednosti pripremila je hutbu. Hutba je pročitana danas na džuma-namazu u džamijama u domovini…
El-Eš‘ari, Ebu-l-Hasan (260–324/873–935)
Okrećući se samo onome što vidi i što mu trenutačnu korist donosi, a zatvarajući oči spram viših i trajnih vrijednosti te nastojeći zadovoljiti samo sebe i svoje materijalne potrebe odmah…
Islamska zajednica nije u mogućnosti educirati one koji neće da se educiraju; da li zbog toga što ih islam uopće ne zanima ili zato što se ne slažu sa diskursom…
Hutba: „Ako Allaha radi promijenimo ono što možemo, Allah će nam promijeniti ono što mi ne možemo“
Hajr Esme Sultanije prelijepa džamija  u gradu bajkovitih Plivskih vodopada Brojne su narodne predaje o nastanku imena grada na Vrbasu prepoznatljivom po krasnim, Plivskim vodopadima, od čije ljepote čovjeku zastaje…
U petak, 1. decembra, na 12. dan mubarek mjeseca rebiu-l-evvela, u kojem je rođen najodabraniji čovjek, Muhammed, a.s, je u Osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Bosanskoj Dubici održana priredba „Poslanik…
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija