50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Categories

Prenosi se da je jednom prilikom melek Džibril došao našem pejgamberu Muhammedu, a.s., u ljudskom liku i upitao ga šta je to islam?
Ove pouke je lakše razumjeti čitajući ajete ovog džuza.
Ove pouke je lakše razumjeti čitajući ajete ovog džuza.
Prateći globalna zbivanja u svijetu nije teško primijetiti kako čovjek ovog vremena postaje sve manje čovjek a sve više hladna, automatizirana mašina, programirana spram potreba i tempa savremenog društva, stroj…
Dova kojom dozivate Boga, govori mnoge stvari o vama samima.
Obavljanje pet dnevnih namaza najveća je dužnost kojom je Uzvišeni Allah obavezao Svoje robove koji u Njeg vjeruju i koji Mu vjeruju
Ove pouke je lakše razumjeti čitajući ajete ovog džuza.
Ove poruke je lakše razumjeti čitajući ajete ovog džuza.
Arapski tekst i prijevod kunut-dove
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija