Tradicija

Mi sljedbenici islama u svemu tražimo uspjeh i navodnu sreću osim u onome što nam je Kur'an propisao. Kao da smo zaboravili da je spas za vjernika u saburu i…
Često smo čuli da je islam vjera koja ima za cilj da zaštiti čovjeka i čovječanstvo, ali šta to tačno znači? Intencija je tu u prvom redu, da se ojača…
Kako bismo našim čitaocima predstavili šta se uistinu nalazi u “zapisima” i o kakvim je paganskim običajima riječ, poslužili smo se starim rukopisom “zapisa” nepoznatog autora
A ti si, zaista, na visokom stepenu morala! (El-Kalem, 4)
 Neka je hvala Allahu koji je stvorio čovjeka u najljepšem liku i obliku, a od njega je stvorio drugu njegovu te između njih uspostavio ljubav i samilost. Neka je Allahov…
Halal-mal za hadž U knjizi Sarajevski nekrologij rahmetli Alija Nametak na ironičan način je opisao neke Sarajlije i neke druge iz svog vremena. Na jednom mjestu priča o hadžijama: „Ko…
Vjerovjesnik, mir njemu, veli: „Najgori su oni učenjaci koji posjećuju vladare, a najbolji vladari jesu oni koji posjećuju učenjake. Divan li je vladar koji stoji pred vratima siromaha, a grozan…
U radu će biti govora o „vahju“ – Božanskom otkrovenju ili objavi. U suštini, da bismo znali tačno značenje nekog termina koji dolazi sa drugog jezika, moramo istražiti o pravom…
Abdullah ibn Selam ibn Haris, Ebu Jusuf je bio jevrejski rabin koji je živio u Jesribu, tj. u Medini. Bio je vrlo poštovan i cijenjen od strane svih stanovnika Medine,…
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro