Tradicija

Islamska zajednica nije u mogućnosti educirati one koji neće da se educiraju; da li zbog toga što ih islam uopće ne zanima ili zato što se ne slažu sa diskursom…
Hutba: „Ako Allaha radi promijenimo ono što možemo, Allah će nam promijeniti ono što mi ne možemo“
Hajr Esme Sultanije prelijepa džamija  u gradu bajkovitih Plivskih vodopada Brojne su narodne predaje o nastanku imena grada na Vrbasu prepoznatljivom po krasnim, Plivskim vodopadima, od čije ljepote čovjeku zastaje…
U petak, 1. decembra, na 12. dan mubarek mjeseca rebiu-l-evvela, u kojem je rođen najodabraniji čovjek, Muhammed, a.s, je u Osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Bosanskoj Dubici održana priredba „Poslanik…
Jedne prilike Resulullah s.a.v.s. penjajući se na mimber, na prvoj, drugoj i trećoj stepenici izgovorio je: „Amin“. Po silasku s mimbere, ashabi su ga upitali: „Allahov Poslaniče, danas smo od…
Ibn Kemal (873–940/1468–1534)
Prve institucije u kojima se podučavalo vjerskim istinama su džamije.
Sljedbenici Poslanika a.s., među njima i mi, iščekuju dvanaesti rebiul-evvel, želeći mevludom obilježiti njegov rođendan.
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro